İhale İlanı : Bariyerli Hemzemin Geçitte Bekçilik Hizmeti İşi

TCDD 6.Bölge Müdürlüğü
Bariyerli Hemzemin Geçitte Bekçilik Hizmeti İşi
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler


1.1. İş sahibi İdarenin;

a) Adı: TCDD 6.Bölge Müdürü / Adana

b) Adresi: Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. Uğur Mumcu Meydanı Seyhan/Adana

c) Telefon numarası: 0322 4575354/4249

d) Faks numarası: 0322 4531195

e) Elektronik posta adresi: 6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr

f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Musa Ören Büro Şefi

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Hemzemin Geçit Bekçiliği

b) KİK kayıt no:2017/619604

c) Miktarı ve türü: 30 ADET BARİYERLİ HEMZEMİN GEÇİTTE BEKÇİLİK HİZMETİ İŞİ

d) Yapılacağı yer: EKLİ TABLODA SUNULMUŞTUR.

e) Diğer bilgiler:

Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler:

a) İhale usulü: Açık ihale usulü.

b) İhalenin yapılacağı adres: TCDD 6.Bölge Müdürlüğü Binası toplantı salonu K:1 Seyhan/Adana

c) İhale tarihi: 22.12.2017

d) İhale saati:10:00

e) İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD 6.Bölge Müdürlüğü Binası toplantı salonu K:1

Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Seyhan/Adana

ihale-dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.


İlk yorum yapan olun

Yorumlar