İhale İlanı : Dökme SAE 40 Dizel Motor Yağı Satın Alınacaktır

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Dökme SAE 40 Dizel Motor Yağı Satın Alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR


Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler

1.1. İş sahibi idarenin;

a) Adı : TCDD TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi : Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3 Gar- ANKARA / TÜRKİYE

c) Telefon numarası : 0312 309 05 15/71589

d) Faks numarası : 0312 309 13 65

e) Elektronik posta adresi : siparissubesi@tcdd.tasimacilik.gov.tr

f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı: Cihan İMAM Memur

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

İhale konusu malın;

a) Adı : 170.000 kg Dökme SAE 40 dizel motor yağı.

b) KİK kayıt no : 2017/593951

c) Miktarı ve türü : 170.000 kg Madeni Yağ

d) Teslim edileceği yer : Demiryolu bağlantısı varsa Yüklenici firmanın dolum tesislerinde veya demiryolu bağlantısı yoksa yüklemeye uygun en yakın tren istasyonunda sarnıç vagonlarda teslim alınacaktır. (Teslim yeri istekliler tarafından tekliflerde belirtilecektir.)

e) Diğer bilgiler : Alıma ait diğer bilgiler Teknik şartnamede belirtilmiştir.

Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler;

a) İhale usulü : Açık İhale Usulü

b) İhalenin yapılacağı adres : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3 Gar-ANKARA / TÜRKİYE

c) İhale tarihi : 20/12/2017

d) İhale saati : 14.30

e) İhale komisyonu toplantı yeri : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 No.lu Oda)

ihale-dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.


İlk yorum yapan olun

Yorumlar