MHP’den Öneri “Vagon Onarım Fabrikası Lisanslı Depo Olsun”

Atıl durumda bulanan Vagon Onarım Fabrikasının lojistik üs ve kayısı lisanslı deposu olması için bir rapor hazırlayan Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Bülent Avşar, “Vagon Onarım Fabrikasının lojistik üs haline getirilmesi sonrasında, içinde lisanslı depoculuk ve kayısı ürün ihtisas borsası ile kayısı yurtdışı piyasa borsalarına da açılacak ve ürünün değeri daha da artacaktır. Halen 400 milyon dolar olan kayısının ihracat değeri, bu sayede 2 milyar dolar seviyesine kadar çıkabilecektir.” dedi


Yıllardır atıl bir vaziyette bulunan Vagon Onarım Fabrikasının lojistik üs ve kayısı lisanslı deposu olması için Milliyetçi Harekât Partisi (MHP) Malatya İl Başkanlığı tarafından bir rapor hazırlandı. Parti il binasında hazırlanan raporla ilgili bilgi veren MHP İl Başkanı Bülent Avşar şunları dile getirdi: “ Malatya ilinin dünya kuru kayısı piyasasının yüzde 80’lik bölümünü içinde barındırması sebebiyle hem lojistik köy, hem de lojistik köy içinde lisanslı bir deponun kurulması son derece önem arz etmektedir. Malatya’da kayısı için lisanslı depo kurulması talebi resmi gazetede 2013 yılında yayımlanmış ve yaklaşık 40 bin tonluk bir lisanslı depo alanı ve binasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu çerçevede ilimizde kurulu olan ve 40 yıldır, çürümeye terk edilmiş Vagon Onarım Fabrikasının olduğu bölgenin arsa ve fabrika alanının lojistik köy ve lisanslı depo olarak kullanılmasının isabetli bir karar olacağı değerlendirilmiştir. Malatya Doğu-Batı -Güney ve kuzey bölgelerini birbirine bağlayan jeopolitik önemi olan bir şehirdir. Bu avantajı kullanmak için ilimizde lojistik bir üs kurulması kararlaştırılmıştır. Ankara kazan bölgesinde yer alan lojistik üs bölgesi incelenmiş ve benzer olan lojistik üssün, ilimizde yer alan Vagon onarım fabrikasının atıl durumda olması, içinden demiryolu geçmesi, karayolu bağlantısına yakın olması ile birlikte Malatya OSB bölgesine yakın olması sebebiyle en ideal yer olacağı değerlendirilmiştir. Gaziantep ile İskenderun Körfezini birbirini bağlayacak Hassa tüneli ihale edilmiş olup, bu sayede Gaziantep üzerinden İskenderun limanına daha hızlı ulaşım sağlanmış olacaktır. Bu çalışma iki yıl sonra hayata geçmiş olacaktır. Böylece Akdeniz’in Karadeniz’e bağlanması hususunda da İskenderun, Gaziantep, Malatya, Sivas güzergâhından Karadeniz’e lojistik güzergâh sağlanacağından Malatya bu pastadan da büyük pay alacaktır. Malatya’nın yeni limanı Mersin değil, İskenderun limanı olacağından, ilimizdeki işadamlarımızın en büyük gideri olan nakliye gideri düşecek, hem de daha hızlı ihracat gerçekleşmiş olacaktır.”

“YILLARDIR ATIL HALDE OLAN VAGON ONARIM FABRİKASI DEĞERLENDİRİLMİŞ OLACAK”

Avşar sözlerini şu şekilde sürdürdü: “İlimizde kurulması düşünülen vagon onarım fabrikası ve içinde lisanslı depoculuk alanının olacağı yer, Mülkiyeti Sümer Holding A Ş. adına kayıtlı Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Kuyulu Köyü sınırları içinde bulunan toplam 764 bin 443 metre kare yüzölçümlü 141 ada, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 no’lu parseller mevcuttur. 9 nolu parsel 175 bin metre kare olup, depolamaya uygun kapalı alan 48 bin metre karedir ve 6 adet holden oluşmaktadır. Alan içerisinde her hol 8 bin metre kare olup bu hollerden 4 tanesi 32 bin metre kare lisanslı depo için kullanılması uygun olacaktır. Hollerden bir tanesi Atmosferik basınçlı soğuk hava deposu, diğer depo kayısı konsantre ünitesi ve yan ürünleri için kullanılacaktır.9. Nolu parsel içerisinde idari bina mevcut olup tadilatları ve tamiratları yapılmak suretiyle kullanılabilecek durumdadır. Mevcut alanın Kayseri ve Adana Karayolu üzerinde olması, demiryolu hattının yanında olması lojistik olarak büyük bir katma değer sağlamaktadır. Depoda yatay ve dikey olarak iki tür depolama yapılabilir. Yatay depolama yapıldığı zaman metre karede 1 ton kayısı depolanırsa 32 bin ton, dikey depolama yapılırsa 64 bin ton kayısı depolanabilecektir.

Atıl durumdaki Vagon onarım fabrikasındaki mevcut bina bu yatırım için en ideal yer olup, Vagon onarım fabrikası bu alanda değerlendirilir ise 50 milyon TL’lik bir yatırıma para harcanmamış olacaktır. 40 yıldır siyasilerin çözemediği, atıl durumdaki Vagon onarım fabrikası da bu proje ile değerlendirilmiş olacaktır. Lisanslı depoculuk Malatya kayısısına değer katacak bir çalışma olacaktır. Şu anda köylüler ürünü topladıktan hemen sonra, ilaç, işçilik vb. borçları nedeniyle ürünü anında satarak çok cüzi bir gelir elde etmektedir. Oysa lisanslı depoya getirilecek ürüne devlet desteği ile bir ürün senedi verilecek ve köylü bu ürün senedini istediği bankada bozdurarak daha fazla gelir elde edecektir. Bu çalışma ile ilimizde tekelci konumda olan bazı kayısıcıların rantı da daha az seviyeye inmiş olacaktır. Kayısının yurtiçinde ve yurtdışında daha kaliteli ve uzun ömürlü pazarlaması da sağlanacaktır. Lisanslı depo sayesinde çiftçinin kayısıyı daha uzun yıllarda saklamak için kayısıyı kükürtleme veya başka kimyasallarla işlem yapmasının önüne de geçilmiş olacaktır. Çiftçinin ürün hasadından hemen sonra

ürününü saklayabileceği bir yer olmadığından acil satmak zorunda kalması sebebiyle, köylülerin kayısısını daha düşük fiyata satmasının önüne de geçmiş olacaktır. Lisanslı depo sayesinde ürün gıda mühendisleri gözetiminde alınarak belli kalibredeki depolarda hijyen koşullarında muhafaza edilecektir. Lisanslı depo için lisans başvurusu yapıldıktan sonra Kayısı için ürün İhtisas Borsası oluşacak ve dünya kuru kayısı fiyatları Malatya’da tespit edilecektir. Vagon onarım fabrikasının lojistik üs haline getirilmesi sonrasında, içinde lisanslı depoculuk ve kayısı ürün ihtisas borsası ile kayısı yurtdışı piyasa borsalarına da açılacak ve ürünün değeri daha da artacaktır. Halen 400 milyon dolar olan kayısının ihracat değeri, bu sayede 2 milyar dolar seviyesine kadar çıkabilecektir. Şu anda köylü haricinde aracıların bu sistemden para kazandığı aşikârdır.”

NAKLİYE GİDERLERİ DÜŞECEK

Avşar: “Lisanslı depo sayesinde ilimizdeki çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan 50 bin çiftçi için, tüm köylülerin aldığı gübre, mazot, traktör, traktör lastiği vb. ürünlerde, lisanslı depo yetkilileri toplu anlaşmalar yaparak, daha ucuz tedarik sağlanarak çiftçilerin üretim girdilerinin düşürülmesi sağlanacaktır. İlimizdeki kayısı ihracatının büyük bir bölümü Mersin limanı üzerinden gerçekleşmektedir. Yıllık 5 bin tır kayısı bu limana sevk edilmektedir. 1 Tır 1800 TI seviyesinde sevk edilmektedir. Bu konu Devlet Demir Yolları yetkilileri ile istişare edilmiş ve 2 konteynerin 1 vagon ile taşınarak 550 TL’lik bir nakliye gideri ile taşıma yapılacağı da değerlendirilmiştir. Bu durumda 3 bin TL’lik nakliye gideri 550 TL’ye düşecektir. Yıllık 5 bin tır sevkiyat yapılması durumunda mazot, lastik karayolu doluluğu gibi konularda da ülke ekonomisine de ciddi katkı sağlanacak is adamlarımızın nakliye gideri de düşmüş olacaktır. Bu çalışma ayrıca OSB bölgesinde yer alan Fabrikalar içinde önem arz etmektedir. Yıllık 25 bin Tır civarında hammadde girişi ve ürün çıkışı olan ilimiz OSB bölgesinde de Demiryolu taşımacılığı ile nakliyeden dolayı da ciddi anlamda tasarruf sağlanacaktır. Malatya Vagon onarım fabrikasının lojistik merkez olması durumunda Gümrükleme işlemi direk Malatya’da kontrolü tamamlanıp, Tren yoluyla Mersin limanına sevk edilecektir. Ayrıca Doğu ve Güneydoğu bölgesini İskenderun körfezine bağlayacak olan Hassa Tünelinin yapım işi ihale edilmiş olup, İlimizden gönderilecek kayısının İskenderun limanına ulaşması sayesinde nakliye yüzde 50 daha düşmüş olacaktır. Bu anlamda Hassa Tüneli içinde demiryolu bağlantısının yapılması bölgemiz acısından son derece önemli olacaktır. Yapılması düşünülen lojistik köy ve içinde serbest bölge kurulur ise bölgemizdeki ithalatçı ve ihracatçı için ciddi anlamda gümrük vergisi avantajı da sağlanmış olacaktır.

Lojistik üs içinde Tır Parkı, Demiryolu indirme bindirme sahaları, gümrük müdürlüğü, Akaryakıt

İstasyonu, Oto tamir atölyeleri, Oto lastikçi, Sağlık ocağı, Banka ve sigorta şubeleri, PTT, Market, Cami, otel, Depo Antrepolar, Gümrük müşavirleri TSO ofisi Tarım il müdürlüğü şubesi, Ticaret borsası ofisi vb. gibi resmi kurumlarda burada yer alacaktır. Şu anda ilimizde kayısı ihracatı yapmak isten bir işadamı ilgili birimlerin dağınık ve ayrı bölgelerde olması sebebiyle zorluk yaşamaktadır. Bu çalışma sayesinde ihracatçı işadamlarının daha hızlı ihracat yapmalarının önü de açılmış olacaktır.

Malatya’da kurulacak lojistik üs ve lisanslı depoculuk için firmalar belirli bir hisse ile ortak olabileceklerinden yatırım yapmak isteyen işadamları için de yeni bir yatırım alanı da doğmuş olacaktır. Ankara kazan lojistik üssü 100 milyon Dolar‘a 2012 yılında yapılmış olup,5 yılda kârlılık sağlayan ve kendini amorti eden bir yatırım haline dönüşmüştür. Günlük 3 bin tır giriş ve çıkışı yapılan bir konuma ulaşmıştır. Malatya lojistik üssünün en önemli avantajının, kara ve demiryolu lojistik üssüne sahip olacak olması sebebiyle, hem İran demiryolu bağlantısı yeni yapılan Bakü Tiflis Kars demir yolu ile de İpekyolu Ticareti yeniden önem kazanacak. Hem de karayolu ile Doğu Güneydoğu nakliyeleri bu çalışma ile daha da işlerlik kazanmış olacaktır. Bu sistem sayesinde Lojistik köy ve lisanslı depoculuk faaliyetlerinde yaklaşık 500 kişilik bir istihdam sağlanacaktır. Bu çalışma ile ihracatçı birliğinin ilimizde olması da sağlanacaktır. Şu anda 100 milyon dolar ihracatı olan Erzurum da ihracatçı birliği varken,400 milyon dolar ihracatı olan ilimizde ihracatçı birliği olmaması sebebiyle ilimizin ihracatçı birliği merkezi haline getirilmesi de sağlanacaktır. Malatya’da Lojistik üs ve Lisanslı depoculuk sonuçlarını Milliyetçi Hareket partisi Malatya il başkanlığı olarak önemsiyoruz ve alınan kararların hayata geçmesini umutla bekliyoruz. Konunun üzerine MHP İl Başkanlığı Olarak titizlikle gideceğimizi ve gerekli mercilere müracaatlarımızı sık aralıklarla gerçekleştireceğimizi belirtmek isteriz.” dedi.

Kaynak : http://www.malatyasonsoz.com.trİlk yorum yapan olun

Yorumlar