Tarihte Bugün : 18 Aralık 1923 Nafia Vekâleti, Chester…Tarihte Bugün
18 Aralık 1923 Nafia Vekâleti, Chester ayrıcalığının iptal edildiğini noter kanalıyla bildirdi.
18 Aralık 1926 Samsun-Sivas Hattı’nın Turhal-Sivas bölümünün inşası Belçikalı Societe Industtrielle desTrava-ux şirketine verildi. Sözleşmeye göre 1 Mart 1927′den itibaren 3 yılda bitecek hattın inşaat bedeli 15 milyon dolar (30 milyon TL olacaktı.) Şirketin mali yetersizliğinden sözleşme fesih edildi.