Tarihte Bugün : 27 Aralık 1882 Mersin-Adana hattı…Tarihte Bugün
27 Aralık 1882 Mersin-Adana hattı imtiyaz talebini Nafia Nezareti tekrar Başvekalete gönderdi.