İhale İlanı : Tekerlek Profili ve Eşdeğer Koniklik Ölçüm Aleti Malzemesi Satın AlınacaktırTCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
Tekerlek Profili ve Eşdeğer Koniklik Ölçüm Aleti Malzemesi Satın Alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler

1.1.İş sahibi idarenin;
Adı : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
Adresi : Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi
No:3 ANKARA / TÜRKİYE
Telefon numarası : 90.312.309 05 15 / 4351-4311
Faks numarası : 90.312.311 53 05
Elektronik posta adresi : malzeme@tcdd.gov.tr
İlgili personelin adı-soyadı –unvanı : Mustafa Seçim BÖLÜK Tekniker, Ümit ARSLAN Şube
Müdürü V.

1.2.İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
İhale konusu malın;
a. Adı : Tekerlek Profili ve Eşdeğer Koniklik Ölçüm Aleti Temini
b. KİK kayıt no : 2017/705398
c. Miktarı ve türü : 8 adet Tekerlek Profili ve Eşdeğer Koniklik Ölçüm Aleti
d. Teslim edileceği yer : Yükleme Boşaltma Nakliye ve İstifleme dahil, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Behiçbey-ANKARA Ana İkmal Merkezi Müdürlüğü adresine teslim edilecektir

Diğer bilgiler:

Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler
a. İhale usulü : Açık İhale Usulü
b. İhalenin yapılacağı adres : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3 ANKARA / TÜRKİYE
c. İhale tarihi : 08/02/2018
d. İhale saati : 10:00
e. İhale komisyonu toplantı yeri : TCDD Genel İhale Komisyonu Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda)

ihale-dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.