İhale İlanı : Kursiyer Taşıma Servis Hizmeti AlımıTCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Kursiyer Taşıma Servis Hizmeti Alımı
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1 – İdareye ilişkin bilgiler
1.1. İdarenin;
a) Adı: T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 2. BÖLGE SATINALMA SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi: Anadolu Bulvarı üzeri Behiçbey – YENİMAHALLE / ANKARA
c) Telefon numarası: 3123090515
ç) Faks numarası: 3122111225
d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./27 md.)
e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Sadi Doğan AVŞAR – Tel: 0312 309 05 15 Dahili-8459
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2 – İhale konusu işe ilişkin bilgiler
2.1. İhale konusu hizmetin;
a) Adı: KURSİYER TAŞIMA SERVİS HİZMETİ ALIMI (01/04/2018 – 31/12/2018)
b) Miktarı ve türü:
01.04.2018 31.12.2018 tarihleri arası kursiyerlerin konaklama yerleri ile eğitim yerleri arasında toplam 720 sefer yapılarak kursiyer taşıma servis hizmeti alım işi
Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.
c) Yapılacağı yer: Ankara
ç) Bu bent boş bırakılmıştır.
Madde 3 – İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati
3.1.
a)İhale kayıt numarası:2018/49845
b) İhale usulü: Açık ihale.
c) Tekliflerin sunulacağı adres: TCDD. 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM İHALE KOMİSYONU ZEMİN KAT NO:17
ç) İhalenin yapılacağı adres: TCDD. 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM İHALE KOMİSYONU BEHİÇBEY-YENİMAHALLE/ANKARA
d) İhale tarihi: 27.02.2018
e) İhale saati: 10:00
f) İhale komisyonunun toplantı yeri: TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM İHALE KOMİSYONU TOPLANTI SALONU BEHİÇBEY / ANKARA

ihale-dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar