İhale İlanı : Balast Satın Alınacaktır

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü
Balast Satın Alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR


Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler
1.1. İş sahibi idarenin:
a) Adı: TCDD. İşletmesi 7. Bölge Müd. AFYONKARAHİSAR
b) Adresi: Aliçetinkaya Mah. GAR- AFYONKARAHİSAR
c) Telefon numarası: 0 272 2137621
d) Faks numarası: 0 272 2141943
e) Elektronik posta adresi: http://www.tcdd.gov.tr (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)
f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Ahmet ÖZKAN – 7. Bölge Demiryolu Bakım Servis Müd. V.
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
İhale konusu malın;
a) Adı: 65.000 M3 Balast (TCDD Demirciören, Çöğürler ve Sabuncupınar istasyonları teslim – Teknik şartnameye göre) alım işidir.
b) KİK kayıt no: 2018/141255
c) Miktarı ve türü: TCDD Demirciören istasyonunda 45.000 M3, Çöğürler istasyonunda 10.000 M3 ve Sabuncupınar istasyonunda 10.000 M3 [Volkanik Kökenli (Bazalt, Granit, Granodiyorit, Gabro, Diyabaz olacaktır)] teslim edilmek üzere TOPLAM: 65.000 M3 balast alınacaktır.
d) Teslim edileceği yerler: TCDD Demirciören istasyonunda 45.000 M3, Çöğürler istasyonunda 10.000 M3 ve Sabuncupınar istasyonunda 10.000 M3 olmak üzere TOPLAM: 65.000 M3 balast alınacaktır.
e) Diğer bilgiler: İhale konusu toplam 65.000 M3 balastın üretimi ve figüre sahasına taşınması yüklenici tarafından yapılacaktır.

Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler;
a) İhale usulü : Açık İhale Usulü (4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g maddesi kapsamında TCDD Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği Madde 15)
b) İhalenin yapılacağı adres: TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Eğitim ve Toplantı Salonu- Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR
c) İhale tarihi : 24/04/2018
d) İhale saati : 15/30
e) İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Eğitim ve Toplantı Salonu GAR/AFYONKARAHİSAR

ihale dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.


İlk yorum yapan olun

Yorumlar