İhale İlanı : MWM ana makinalara ait kaver ve yedek parça alımıTCDD Vangölü Feribot Müdürlüğü
MWM ana makinalara ait kaver ve yedek parça alımı
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler
1.1. İş sahibi idarenin;
a) Adı : TCDD İşletmesi Vangölü Feribot Müdürlüğü
b) Adresi : Kale Mahallesi Eski Ahlat Yolu Üzeri no:50 13200
Tatvan – BİTLİS
c) Telefon numarası : 04348278040
d) Faks numarası : 04348278043
e) Elektronik posta adresi : feribot1313@gmail.com
f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı: Semih ARAT – Satın Alma Şef V.
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
İhale konusu malın;
a) Adı :Müdürlüğümüze ait MWM ana makinalara ait kaver ve yedek parça alımı

b) KİK kayıt no : 2018/109723

c) Miktarı ve türü : 5 Adet Kaver
10 Adet Kompresör Çek Valf
10 Takım Kompresör Segman
5 Adet Biyel Kol Burcu ( Emme İçin)
5 Adet Biyel Kol Burcu ( Egzoz İçin)
5 Adet Egzoz Valf Kütüğü

d) Teslim edileceği yer : TCDD Vangölü Feribot Müdürlüğü
e) Diğer bilgiler :

Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler;
a) İhale usulü : Açık İhale Usulü 3-g (İstisna)

b) İhalenin yapılacağı adres :TCDD İşletmesi Vangölü Feribot Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu toplantı salonu
c) İhale tarihi : 03.04.2018
d) İhale saati : 10:00
e) İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD İşletmesi. – Vangölü Feribot Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Başkanlığı Toplantı Salonu

ihale dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar