Trabzon’un Türk Demir Yolu Ağına Bağlanması GerekiyorAvrasya Üniversitesi Koordinatörü Prof. Dr. Bocutoğlu, Erzincan-Gümüşhane-Trabzon demir yolu hattını yorumladı

Erzincan-Trabzon demir yolunun tek başına bölgesel bir kalkınma girişimi olarak değerlendirilemeyeceğini kaydeden Avrasya Üniversitesi Koordinatörü Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu, “Bu güzergâh aziz Atatürk’ün vasiyetidir.” dedi. Erzincan-Trabzon demir yolunun stratejik bir karar ve yatırım olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu, “Aziz Atatürk’ün, Trabzon’un şimendifer hattıyla dâhile bağlanması ve Trabzon Limanı’nın geliştirilmesi konusundaki vasiyeti, Trabzon ilinin taşıdığı stratejik önem nedeniyledir. Erzincan-Trabzon demir yolunun gerçekleştirilmesi, bu stratejik vasiyetin ifası ve aziz hatırasına vefanın sembolü anlamına gelecektir. Bölgesel açıdan bakıldığında Erzincan-Trabzon demir yolu hattının geçiş güzergâhında bulunan Gümüşhane’nin madencilik sektörüne yeni yatırımlar çekeceğini ve sektörü canlandıracağını öngörebiliriz. Trabzon Limanı ise demir yolu bağlantısı ile şu ana kadar gösterdiği başarılı performansı katlayacak ve Türkiye ve Karadeniz Ekonomik İş Birliği Bölgesi Limanları arasında hak ettiği yeri alacaktır. Bütün bu açıklamalara rağmen Erzincan-Trabzon demir yolu, Samsun-Sarp Demir Yolu Projesi’nin ihmal edilmesi anlamına gelmeyecektir. 21. yüzyılın Türkiye’si için stratejik Erzincan-Trabzon demir yolundan sonra Samsun-Sarp demir yolunun gerçekleştirilmesinin bir mesele teşkil etmeyeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.” şeklinde konuştu.

TRABZON’UN TÜRK DEMİR YOLU AĞINA BAĞLANMASI GEREKİYOR

“Trabzon’un Gümüşhane ve Erzincan üzerinden Türk demir yolu ağına ve buradan da Çin’den Avrupa’ya uzanan ‘Bir Kuşak-Bir Yol Projesi’nin demir yolu ağına bağlanması stratejik bir karardır.” diyen Prof. Dr. Bocutoğlu, “Bu nedenle bu kararın salt bir bölgesel kalkınma girişimi kapsamında değerlendirilmesi doğru olmaz.

Erzincan-Trabzon demir yolunun geçtiği coğrafyaya kaçınılmaz olarak bir ekonomik hareketlilik getirmesi, sök konusu yatırımın doğası icabıdır. Ancak Trabzon’un Türk demir yolu ağına bağlanması, arkasında bulunan büyük resmin yani tarihî İpek Yolu’nun ve onun modern türü olan Bir Kuşak-Bir Yol Projesi kapsamındaki Çin-Avrupa demir yolu ağının ortaya koyduğu stratejik ve jeopolitik bir zorunluluk olarak değerlendirilmelidir. Erzincan-Trabzon demir yolu; Bakü-Tiflis-Kars demir yolu, Avrasya Tüneli ve Çanakkale Köprüsü perspektifinden bakıldığında hakkıyla anlaşılabilir. Türkiye’nin giderek bir bölgesel güç konumundan küresel güç konumuna evrimi, yıllardır izlediği tek kutuplu uluslararası siyasetini çok kutuplu uluslararası siyasete dönüştürmesini gerektirmektedir. Erzincan-Trabzon demir yolunun bu bağlamda ele alınması, bölgemizdeki yanlış anlaşılmaları ve yanlış değerlendirmeleri de ortadan kaldıracaktır.” ifadelerini kullandı.

Kaynak : www.gunebakis.com.tr