Davraz Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi 5 Nolu Mekanik Tesisi ve Altyapı Yapımı İhale SonucuDavraz Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi 5 nolu mekanik tesisi ve altyapı yapımı (havai enerji nakil hatlarının yeraltına alınması ile ek trafo tesislerinin) yapılması işi

Isparta İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün 2017/31237 KİK numaralı sınır değeri 27.976.058,90 TL ve yaklaşık maliyeti 44.498.796,53 TL olan Davraz Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi 5 nolu mekanik tesisi ve altyapı yapımı (havai enerji nakil hatlarının yeraltına alınması ile ek trafo tesislerinin) yapılması işi ihalesine 2 firma tekli vemiş ve ihaleyi verediği 35.900.000.00 TL teklifle ASEM GRUP iNŞAAT + ULUÇ YATIRIM INŞAAT firması kazanmıştır.

İhale 1 grup mekanik tesis (tek halatlı ayrılabilir klemensli ve 6 kişilik sandalyeli) ve elektrik altyapı işlerini kapsamaktadır. İşin süresi yer tesliminden itibaren 600 (Altıyüz) takvim günüdür.

İhaleye teklif veren firmaların teklifleri şöyle;

1-ASEM GRUP İNŞAAT + ULUÇ YATIRIM İNŞAAT 35.900.000.00 TL
2-DOYAP İNŞAAT 39.435.000.00 TL