Dikey Hidrolik Amortisör, Yatay Enine Amortisör AlınacaktırTÜVASAŞ Genel Müdürlüğü
Dikey Hidrolik Amortisör, Yatay Enine Amortisör Alınacaktır
İHALE DOSYA NUMARASI: 20180188A
KİK KAYIT NUMARASI: 2018/ 187455
1- İdarenin
a) Adı ve Adresi: TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü – Mithatpaşa Mah. Milli Egemenlik Cad.
No:131, 54100 Adapazarı/Sakarya/TÜRKİYE
b) Telefon ve faks numarası: 264 2751660 – 264 2751679
c) Elektronik posta adresi: info@tuvasas.com.tr, ilgili personel: hyersoy@tuvasas.com.tr
2 –İhale Konusu Malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: Mal Alımı – Açık İhale – 4 Kalem
b) Teslim yeri:
(Yerli istekliler için): TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü–Mithatpaşa
Adapazarı/Sakarya/TÜRKİYE
(Yabancı istekliler için): Yabancı istekliler tekliflerini (Incoterms 2010’a göre) FCA/FOB
teslim (taşıma aracına yüklenmiş ve istiflenmiş şekilde) olarak ve yükleme yeri belirtilerek
vereceklerdir.
c) Teslim Süresi: İhale konusu malzemelerin tamamı 180 (YÜZSEKSEN) gün içinde teslim
edilecektir.
3 – İhalenin
a) Yapılacağı yer: TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü – İhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati: 03 / 05 / 2018 – 14:30

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar