Geniş Alan Telsiz Sistemi Satın AlınacaktırTCDD İşletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlüğü
Geniş Alan Telsiz Sistemi Satın Alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler
1.1. İş sahibi idarenin;
a) Adı : TCDD İşletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlüğü
b) Adresi : İstasyon Caddesi TCDD 4.Bölge Müdürlüğü 58030/SİVAS
c) Telefon numarası : 0 346 2217000/397
d) Faks numarası : 0 346 2237677
e) Elektronik posta adresi : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr.
f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı : Fikret ATAMTÜRK/Satın Alma ve Stok Kontrol Müd.Yrd.V.
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
İhale konusu malın;
a) Adı : Erzurum-Kars demiryolu hat kesiminde 1 adet geniş alan kaplama telsiz
sistemi kurulması işi
b) KİK kayıt no : 2018/198921
c) Miktarı ve türü : Sistemde kullanılacak olan Malzeme listesi (sistemin kurulumu dahil) aşağıda belirtilmiştir.
KULLANILACAK MALZEME LİSTESİ

  1. Tekrarlayıcı Telsiz (Dmr Röle. Tam Set) Adet 10
  2. Endüstriyel 4g Modem Adet 10
  3. Kontrol Terminali Adet 10
  4. Kullanıcı Terminali Adet 1
  5. Tunel İçi Kaplama Sistemi (Aşıt Tuneli 2072 M) Adet 1
  6. 35 Metrelik 160/5 Kule, Konteyner, Paratoner, Süs Betonu Tel Çit İhate ve Uçak İkazı Dahil Adet 1
    d) Teslim edileceği yer : TCDD Sivas 4.Bölge Sistem Erzurum ve Kars il merkezindeki GSM-R Santral Şefliğine karşılıklı kurulacaktır.

e) Diğer bilgiler : Teknik Şartnamede belirtilmiştir.
Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler;
a) İhale usulü : Açık İhale Usulü (4734 sayılı KİK’un 3/g maddesi kapsamında TCDD Mal ve Hizmet Alımları İhale Yönetmeliğinin 15. maddesine göre)
b) İhalenin yapılacağı adres : TCDD 4.Bölge Müdürlüğü İstasyon Cad. No : 1 PK : 58030 SİVAS
c) İhale tarihi : 17/05/2018
d) İhale saati : 14 : 00
e) İhale komisyonu toplantı yeri : TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğü toplantı salonu.
(1.Kat, 113 nolu oda)

ihale dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar