İhale İlanı : 3000 Ton 60 E1 Ray Satın Alınması İşiTCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü
3000 Ton 60 E1 Ray Satın Alınması İşi
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler
1.1. İş sahibi idarenin;
a) Adı : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü
b) Adresi : Atatürk Caddesi No:121/A Alsancak-Konak/İZMİR
c) Telefon numarası : 0232 464 31 31 / 4931
d) Faks numarası : 0232 463 16 22
e) Elektronik posta adresi : tcddihale35@gmail.com
f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı : Erhan KUŞ – Büro Sorumlusu

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

İhale konusu malın;
a) Adı : 3000 Ton 60 E1 Ray Satın Alınması İşi

b) KİK kayıt no : 2018/173076

c) Miktarı ve türü : 3000 ton 60 E1 tipi 900A kalitesinde ray satın alınması
d) Teslim edileceği yer:
(Yerli istekliler için) : TCDD 3.Bölge Müdürlüğü/Soma İstasyonunda Vagon Üzerinde teslim edilecektir.
(Yabancı istekliler için) : FOB VESSEL (gemiye yüklenmiş olarak) İTHAL LİMANI veya
CIF Alsancak LİMANI/TÜRKİYE
(FOB/CIF teslime İdare karar verecektir.)
e) Diğer bilgiler: Teknik Şartnamede belirtilmiştir.

Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler;
a) İhale usulü : Açık İhale Usulü
b) İhalenin yapılacağı adres : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Atatürk Caddesi No:121/A Alsancak-Konak/İZMİR
c) İhale tarihi : 09.05.2018
d) İhale saati : 10/00

ihale dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar