İhale İlanı : Ankara-Eskişehir YHT Hattıda Taş Duvar ve Palye Düzenlemesi YapılmasıYHT Bölge Müdürlüğü
Ankara-Eskişehir YHT Hattıda Taş Duvar ve Palye Düzenlemesi Yapılması
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1 – İdareye ilişkin bilgiler
1.1. İdarenin;
a) Adı:T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) YHT Bölge Müdürlüğü
b) Adresi:YHT Bölge Müdürlüğü, Eti Mahallesi, Celal Bayar Bulvarı No:78, ATG AVM 1. Kat – ÇANKAYA / ANKARA
c) Telefon numarası:3123090515/75392
ç) Faks numarası:3123090575
d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./41 md.)
e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı:Murat KAYA
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2 – İhale konusu işe ilişkin bilgiler
2.1. İhale konusu işin
a) Adı:Ankara-Eskişehir YHT Hattı Km 417+300-417+650 Arasındaki Yarmada Taş Duvar ve Palye Düzenlemesi Yapılması
b) Yatırım proje no’su/kodu:2018.E010550.08.35
c) Miktarı (fiziki) ve türü:
Km 417+300-417+650 Arasındaki Yarmada Taş Duvar ve Palye Düzenlemesi Yapılması
Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.
ç) Yapılacağı yer:Eskişehir
d) İşe ait (varsa) diğer bilgiler: Bu bent boş bırakılmıştır.
Madde 3 – İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati
3.1.
a)İhale kayıt numarası:2018/170827
b) İhale usulü: Pazarlık Usulü 4734 sayılı Kanunun 21/b bendi.
c) Tekliflerin sunulacağı adres:YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosu, Eti Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:78, ATG AVM 1. Kat, Çankaya/Ankara
ç) İhalenin yapılacağı adres:YHT Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu, Eti Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:78, ATG AVM 2. Kat, Çankaya/Ankara
d) İhale tarihi:12.04.2018
e) İhale saati:14:00
f) İhale komisyonunun toplantı yeri: YHT Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu, Eti Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:78, ATG AVM 2. Kat, Çankaya/Ankara

ihale_dokumani_2018_170827

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar