İhale İlanı : İş Makinesi Kiralanması İşiTCDD İşletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlüğü
İş Makinesi Kiralanması İşi
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler
1.1. İş sahibi İdarenin;
a) Adı : TCDD İşletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlüğü
Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Başkanlığı
b) Adresi : İstasyon Caddesi TCDD 4.Bölge Müdürlüğü 58030/SİVAS
c) Telefon numarası : 0 346 2217000-397
d) Faks numarası : 0 346 2237677
e) Elektronik posta adresi : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr
f) İlgili personelin
adı-soyadı/unvanı : Fikret ATAMTÜRK Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müd.Yrd.V.

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler
İhale konusu hizmetin;
a) Adı : 44 Demiryolu Bakım Müdürlüğü mıntıkasında çalıştırılmak üzere 3 adet iş makinesi kiralanması işi.
b) İhale Kayıt No : 2018/130937
c) Miktarı ve türü : 1 adet Paletli ekskavatör, 1 adet Damperli Kamyon ve 1 adet Traktör Buldozer
(Araçların Modeli, teknik özellikleri ve diğer bilgiler teknik şartnamede belirtilmiştir.)

d) Yapılacağı yerler : TCDD 4. Bölge Erzincan 44. Demiryolu Bakım Müdürlüğü mıntıkası
e) Diğer bilgiler : Teknik Şartnamede belirtilmiştir.
Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler:
a) İhale usulü : Açık İhale Usulü.
(4734 sayılı KİK’un 3/g maddesi kapsamında TCDD Mal ve Hizmet Alımları İhale Yönetmeliğinin 15. maddesine göre)
b) İhalenin yapılacağı adres : TCDD 4.Bölge Müdürlüğü – İstasyon Caddesi No : 1 58030 / SİVAS
c) İhale tarihi : 24/04/2018
d) İhale saati : 14:00
e) İhale komisyonu toplantı : TCDD İşletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlüğü binası toplantı salonu (1.Kat, 113 nolu oda)

ihale dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar