İhale İlanı : Makinalı Ray Alın Kaynağı ve Alüminotermit Kaynağı YaptırılacaktırTCDD. İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü
Makinalı Ray Alın Kaynağı ve Alüminotermit Kaynağı Yaptırılacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler
1.1. İş sahibi İdarenin;
a) Adı : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müd. AFYONKARAHİSAR
b) Adresi : Aliçetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. GAR/AFYONKARAHİSAR
c) Telefon numarası : 0 272 2137621
d) Faks numarası : 0 272 2141943
e) Elektronik posta adresi : www.tcdd.gov.tr (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)
f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı: Ahmet ÖZKAN – 7. Bölge Demiryolu Bakım Servis Müd. V.
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler
İhale konusu hizmetin;
a) Adı: 7. Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında UIC 60 ve S49 ray profillerinde istasyon yolları ve saydingler için 7.315 adet makinalı ray alın kaynağı ile tamir ve bakım amacıyla 1554 adet alüminotermit kaynağı yapılması hizmet alım işi.
b) KİK kayıt no: 2018/192933
c) Miktarı ve türü: (Toplam:8.869 Adet.) 7.315 adet makinalı ray alın kaynağı ile tamir ve bakım amacıyla 1554 adet alüminotermit kaynağı yapılması hizmet alım işi.
d) Yapılacağı yer: 7. Bölge Müdürlüğü mıntıkasında.
e) Diğer bilgiler:
Hizmetin yürütülmesi sırasında oluşacak tüm giderler, malzeme, alet, edevat, makineler ve çalışacak personel yüklenici tarafından temin edilecektir.
Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler:
a) İhale usulü: Açık ihale usulü. 4734/3-g maddesine istinaden TCDD Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği Madde 15
b)İhalenin yapılacağı (adres) : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR
c)İhale tarihi : 17/05/2018
d)İhale saati : 14/30
e)İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD. İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Eğitim ve Toplantı Salonu – GAR/AFYONKARAHİSAR

ihale dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar