İhale İlanı : MHC Vinç KiralnacaktırTCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü
MHC Vinç Kiralnacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler
1.1. İş sahibi İdarenin;
a) Adı: TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü
b) Adresi: Selimiye Harem İskele Cad. Harem – Üsküdar / İstanbul
c) Telefon numarası: 02163488020
d) Faks numarası: 02163451705
e) Elektronik posta adresi :alizengin@tcdd.gov.tr
f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Ali Zengin / Liman Servis Şefi
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler
İhale konusu hizmetin;
a) Adı: 1 Adet MHC Vinç Kiralama
b) KİK kayıt no :. 2018/196495
c) Miktarı ve türü: 1 Adet
d) Yapılacağı yer: TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü
e) Diğer bilgiler: Teknik Şartnamede Belirtilmiştir

Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler:
a) İhale usulü: Açık ihale usulü.
b) İhalenin yapılacağı adres: TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü
c) İhale tarihi:16.05.2018 Çarşamba
d) İhale saati: 14:30
e) İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü
Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu
Toplantı Salonu

ihale dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar