İhale İlanı : SSG ve RTG Vincinin NDT Testleri Sonucuna Göre Tespit Edilen Kaynak Giderilmesi İşi

TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü
SSG ve RTG Vincinin NDT Testleri Sonucuna Göre Tespit Edilen Kaynak Giderilmesi İşi
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR


Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler
1.1. İş sahibi İdarenin;
a) Adı: TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü
b) Adresi: Selimiye İskele Mah. Burhan Felek Cad. No:1 Üsküdar/İstanbul
c) Telefon numarası: 02163488020-4707-4985
d) Faks numarası: 02163451705
e) Elektronik posta adresi alizengin@tcdd.gov.tr
f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı Ali Zengin
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler
İhale konusu hizmetin;
a) Adı: 3 adet SSG ve 5 adet RTG vincinin NDT testleri sonucuna göre tespit edilen kaynak çatlaklarının ve boşluklarının teknik şartnameye göre giderilmesi işi.
b) KİK kayıt no: 2018/168102
c) Miktarı ve türü: 1 (Bir)
d) Yapılacağı yer: TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü
e) Diğer bilgiler:
Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler:
a) İhale usulü: Açık ihale usulü.
b) İhalenin yapılacağı adres: TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü
c) İhale tarihi: 09.05.2018
d) İhale saati: 14:30
e) İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü
Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu

ihale dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.sohbet

İlk yorum yapan olun

Yorumlar