İhale İlanı : TÜLOMSAŞ Lokomotif Fabrikası 2 No’lu Boyahane Sundurmasının Etrafının Kapatılması İşiTÜLOMSAŞ Lokomotif Fabrikası 2 No’lu Boyahane Sundurmasının Etrafının Kapatılması İşi
TÜLOMSAŞ TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SAN. /SATINALMA İKMAL DB

TÜLOMSAŞ Lokomotif Fabrikası 2 no’lu Boyahane Sundurmasının Etrafının Kapatılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2018/177900
1-İdarenin
a) Adresi : Ahmet Kanatli Caddesi 26490 TEPEBAŞI/ESKİŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 2222240000 – 2222257272
c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
1 kalem / Duvar örülmesi, sıva, boya yapılması, çatı kaplaması sökülmesi, sandviç panel çatı kaplaması, yağmur iniş borusu, ısı yalıtımlı alüminyum pencere, sandviç panel duvar kaplaması,
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ Satınalma İkmal Dairesi Başkanlığı
b) Tarihi ve saati : 09.05.2018 – 14:00

ihale_dokumani_2018_177900

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar