Kayseri Gar Binası Restorasyonu ve Çevre DüzenlemesiKayseri Gar Binası Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi
T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 2. BÖLGE SATINALMA VE STOK KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası : 2018/178070
İşin Adı : KAYSERİ GAR BİNASI RESTORASYONU VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
İhale Türü – Usulü : Yapım İşi – Açık İhale Usulü
1 – İdarenin
a) Adresi : Marşandiz Mevkii 06105 Yenimahalle/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122111449 – 3122111225
c) Elektronik posta adresi :
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi : www.tcdd.gov.tr
2 – İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Bina İç ve Dış Cephe, Ahşap Doğramalar, Çevre Düzenlemesi Restorasyonu İşleri
b) Yapılacağı Yer : KAYSERİ
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 240 (İKİYÜZKIRK) takvim günüdür.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Marşandiz Yenimahalle/ANKARA Zemin Kat No:17
b) Tarihi ve saati : 10/05/2018- 10:30

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar