CHP’li Yeşil: Ankara’nın Ulaşım Ana Planı, Paralel değil Bütünleşik Olmalı Ve Monoray Muamması

“Ulaşım” ile “Ulaştırma” arasında bazı farklar vardır. Ankara Milletvekili Nihat Yeşil; “Ulaştırma Planı” diye bir tanım veya kavram İmar Kanununda yok. Ulaştırma Bakanlığı’nın, Kentlerimizin Ana Planlarında yetki sahibi olması; Büyükşehir belediyeleri ile kent planlaması noktasında yetki karmaşasına neden oluyor. İdare mahkemelerinde sorunlar çıkıyor.


Yeşil, özetle şunları söyledi:

Kentlerimizin “Çevre Düzeni Planı”; 1/100.000 ve 1/50.000 ölçekli olarak çizilen plan paftaları, analiz ve analitik etüt çalışmaları ile planlama raporlarının tamamını ile bir bütündür.

Dolayısıyla; Çevre Düzeni Planları; ulaşım öngörü ve kararlarını da kapsayan temel planlardır. Ulaşım ve arazi kullanım kararları, hazırlanacak “Kent Çevre Düzeni” ve “Nazım kent planlarının” içinde zaten bütünleşik ele alınmaktadır. “Ulaşım ana planı” diye de, mekânsal plan kademelenmesinde bağımsız bir Plan(lama) türü de yoktur.

Ancak; “Ulaştırma Projeleri”; Ulaşım türleri Detaylı çalışmalar ile oluşturulur. 1/25.000 ve 1/5000 ve daha alt ölçekli çizili ve yazılı projelerdir.

Örneğin; Tek yön çift yön yol uygulaması, Metro, dolmuş ve otobüs güzergâhları ve istasyonlarının belirlenmesi, yaya ve bisiklet yolları gibi konuları kapsar.

3194 sayılı İmar kanunun 5. maddesinde de, plan türleri sayılırken plan türleri sayılırken eksik ve net olmayan bir sınıflama ve tanımlamaya gidilmiştir.

3194 sayılı kanunun 5. Maddesinde; “planlama kademelenmesi birlikteliği” içinde “plan türleri sayılırken “Ulaştırma planlarına” yer verilmemesi eksikliktir.

“ Ulaşım Ana Planı ”:

Şehrin üst ölçekli Çevre Düzeni Planı yapılırken, “Çevre Düzeni Planı” kapsamında; eşgüdümlü, karşılıklı etkileşim ve uyum içinde hazırlanan ulaşım etütleri ve ekli raporlarıdır.

“ Ulaştırma Projeleri” :

Kent Nazım planları üzerine çizilen ve kent planları ile eşgüdüm içinde ele alınan ulaşım türleri ve güzergâhlarına yönelik detayda çizilen proje paftaları ve raporların tamamıdır.

Ankara Milletvekili Nihat Yeşil’in TBMM gündemine ve Ulaştırma Bakanlığına taşıdığı soruları ise şöyle;

  1. Metro ve hafif raylı sistem olarak kaç kilometrelik öneri hat, Ankara ilinde yatırım programına alınmıştır? Kaç km’lik hat inşa aşamasındadır?
  2. Yatırım programlarında; Diğer toplu taşım sistemleri ile de entegre olma özelliği gösteren ve de Avrupa kentlerinde yaygın olarak kullanılan Monoray veya havaray olarak isimlendirilen ulaşım sistemlerine yer verilmiş midir?
  3. Metrodan daha az maliyetli olan bu çağdaş “Monoray” raylı sistem türünün Metropol kentlerimizde yaygınlaştırılmasının, Uluslararası lastik tekerlekli toplu taşım karteli tarafından geciktirildiği iddiası doğru mudur?
  4. Monoray ulaşım türü hakkında, Ankara’da Bakanlığınız tarafından gündemde olan yâda belediyeler tarafından bakanlığa iletilen proje hat teklifleri var mıdır? Varsa ne aşamadadır? Yoksa neden yoktur?

sohbet

İlk yorum yapan olun

Yorumlar

İlgili Yazılar ve Reklamlar