İhale İlanı : Kimyasal Beton Katkı Maddesi Satın AlıncaktırKimyasal Beton Katkı Maddesi Satın Alıncaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler
1.1. İş sahibi idarenin;
a) Adı :TCDD SİVAS BETON TRAVERS FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi :Ankara bulvarı NO: 31 SİVAS
c) Telefon numarası :3462270316
d) Faks numarası :3462270787
e) Elektronik posta adresi :tcdd@tcdd.gov.tr
f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı :
Kaya TAŞDEMİR TEKNİSYEN
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
İhale konusu malın;
a) Adı : KİMYASAL BETON KATKI MADDESİ
b) KİK kayıt no : 2018/234027
c) Miktarı ve türü : 30.000 Kilogram KİMYASAL BETON KATKI MADDESİ
d) Teslim edileceği yer : TCDD SİVAS BETON TRAVERS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ YERLEŞKESİ
e) Diğer bilgiler :
Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler;
Madde 4- İhale dokümanının görülmesi ve temini
4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
a)İhale dokümanının görülebileceği yer :
TCDD SİVAS BETON TRAVERS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ ALIM VE SATIM İHALE KOMİSYON BÜROSU
b)İhale dokümanının satın alınabileceği yer :
TCDD SİVAS BETON TRAVERS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ ALIM VE SATIM İHALE KOMİSYON BÜROSU
c)İhale dokümanı satış bedeli (KDV dahil) :100 TRL
a) İhale usulü :Açık İhale Usulü
b) İhalenin yapılacağı adres :TCDD SİVAS BETON TRAVERS FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ Ankara bulvarı NO: 31 SİVAS
c) İhale tarihi :21.05.2018
d) İhale saati :14:30
e) İhale komisyonu toplantı yeri :TCDD SİVAS BETON TRAVERS FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ

ihale-dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.