İhale İlanı : Konteynerlerin Çekici ve Treyler Seti İle Taşınması İşiTCDD Haydarpaşa Limanı İşletmesi Müdürlüğü
Konteynerlerin Çekici ve Treyler Seti İle Taşınması İşi
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler
1.1. İş sahibi idarenin:
a) Adı : TCDD Haydarpaşa Limanı İşletmesi Müdürlüğü
b) Adresi :Selimiye Harem İskele Cad. Üsküdar / İSTANBUL
c) Telefon numarası :0216 348 80 20 – 21- 22 -23 /4707
d) Faks numarası :0216 345 17 05
e) Elektronik posta adresi:alizengin@tcdd.gov.tr
f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Ali ZENGİN / Liman Servis Şefi
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler
İhale konusu hizmetin;
a) Adı: HAYDARPAŞA LİMANI LİMAN İÇİ GEMİDEN İSTİFE- İSTİFTEN GEMİYE BOŞ VE DOLU 20 VE 40 FEETLİK KONTEYNERLERİN ÇEKİCİ VE TREYLER SETİ İLE TAŞINMASI İŞİ
b) KİK kayıt no: 2018/197450
c) Miktarı ve türü: 3 Yıllık (toplam 75.000 sefer) – Açık İhale
d) Yapılacağı yer: TCDD Haydarpaşa Limanı İşletmesi Müdürlüğü
e) Diğer bilgiler:

Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler:
a) İhale usulü: Açık ihale usulü.
b) İhalenin yapılacağı adres: TCDD Haydarpaşa Limanı İşletmesi Müdürlüğü
c) İhale tarihi: 23.05.2018
d) İhale saati: 14:30
e) İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD Haydarpaşa Limanı İşletmesi Müdürlüğü
Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Toplantı Salonu

ihale-dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.