İhale İlanı : Akaryakıt Tüketim Otomasyon Sistemi (ATOS) İle Akaryakıt Temini İşi

TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü
Akaryakıt Tüketim Otomasyon Sistemi (ATOS) İle Akaryakıt Temini İşi
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler
1.1. İş sahibi İdarenin;
a) Adı: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa
b) Adresi: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3.Kat
Haydarpaşa/İSTANBUL
c) Telefon numarası:(0216) 337 82 14
d) Faks numarası :(0216) 337 82 14
e) Elektronik posta adresi :–
f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Suat AKCAN Komisyon Şefi
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
İhale konusu malın;
a) Adı : H.Paşa Demiryolu Bakım Servis Müdürlüğü bünyesindeki,Karayolu araçalrı, mobil demiryolu araçları ve diğer taşıtlar için 1 (bir) yıl süreyle, ATOS sisteminin ücretsiz kurularak bu sisteme göre, 300.000 litre Motorin (Dizel) temini işi.
b) KİK kayıt no : 2018/246371
c) Miktarı ve türü: H.Paşa Demiryolu Bakım Servis Müdürlüğü bünyesindeki,Karayolu araçalrı, mobil demiryolu araçları ve diğer taşıtlar için 1 (bir) yıl süreyle, ATOS sisteminin ücretsiz kurularak bu sisteme göre, 300.000 litre Motorin (Dizel) temini işi.
d)Teslim edileceği yer: Bilecik,Bozüyük,Osmaneli,Sakarya,Alifuatpaşa,Kocaeli,Gebze,Pendik,Halkalı,Tekirdağ,Çerkez –köy,Kırklareli,Lüleburgaz,Edirne,Uzunköprü,de iş yerlerine teslim edilecektir. Sözleşmenin süresi imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıl olacaktır. Sözleşmenin imzalanmasından itibaren teslim süresi yürürlüğe girecek ve işe başlanacaktır. ATOS’a dahil olup, akaryakıt alımı sağlayacak ATC cihazı ve donanımlarının araçlara montaj işlemleri ve Anahtarların tümünün İdareye teslimi sözleşmenin imzalanmasından itibaren (10) takvim günü içerisinde tamamlanacaktır.
e) Diğer bilgiler: Teknik Şartnameye göre
Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler;
a) İhale usulü :Açık İhale Usulü
b) İhalenin yapılacağı adres : TCDD İşletmesi l. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu
Gar binası 3. kat Komisyon Bürosu H.Paşa/İSTANBUL
c) İhale tarihi : 19.06.2018
d) İhale saati 14.00
e) İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD İşletmesi l. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve4 Stok Kontrol Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu Gar binası 3. kat Komisyon Bürosu Oda No:315 H.Paşa/İSTANBUL


Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.sohbet

İlk yorum yapan olun

Yorumlar