İhale İlanı : Çerkezköy- Kapıkule Kataner Tesislerinin 1950’lik Pantoğraftan 1600’lük Pantoğrafa Dönüştürülmesi İşiTCDD 1.Bölge Müdürlüğü
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1 – İdareye ilişkin bilgiler
1.1. İdarenin;
a) Adı:T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:Gar Binasi 3.Kat Komisyon Bürosu 4 34716 Haydarpaşa – KADIKÖY / İSTANBUL
c) Telefon numarası:2163378214
ç) Faks numarası:2163378214
d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./41 md.)
e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı:CAHİT TOPALOĞLU-İnş.Tek.
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2 – İhale konusu işe ilişkin bilgiler
2.1. İhale konusu işin
a) Adı:Çerkezköy- Kapıkule Kataner Tesislerinin 1950’lik Pantoğraftan 1600’lük Pantoğrafa Dönüştürülmesi İşi
b) Yatırım proje no’su/kodu:2017.E010040.02.01.017
c) Miktarı (fiziki) ve türü:
Kataner Tesislerinin, 73 Kalem İle Birim Fiyat Cetvelindeki Tariflere Uygun Olarak Dönüştürülmesi .
Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.
ç) Yapılacağı yer:1.BÖLGE MINTIKASI(ÇERKEZKÖY-KAPIKULE)
d) Bu bent boş bırakılmıştır.
Madde 3 – İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati
3.1.
a)İhale kayıt numarası: 2018/241679
b) İhale usulü: Açık ihale.
c) Tekliflerin sunulacağı adres: TCDD 1.Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Oda no:315 H.Paşa /Kadıköy/İSTANBUL
ç) İhalenin yapılacağı adres: Gar binası 3 kat komisyon bürosu oda no 315 Haydarpaşa /kadıköy / İSTANBUL
d) İhale (son teklif verme) tarihi: 13.06.2018
e) İhale (son teklif verme) saati: 14:00
f) İhale komisyonunun toplantı yeri:TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Gar Binası 3.Kat oda no: 315 Haydarpaşa/İSTANBUL

ihale-dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.