İhale İlanı : B-70 Beton Travers AlınacaktırTCDD İşletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlüğü
B-70 Beton Travers Alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler
1.1. İş sahibi idarenin;
a) Adı : TCDD İşletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlüğü
b) Adresi : İstasyon Caddesi TCDD 4.Bölge Müdürlüğü 58030/SİVAS
c) Telefon numarası : 0 346 2217000/397
d) Faks numarası : 0 346 2237677
e) Elektronik posta adresi : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr.
f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı : Fikret ATAMTÜRK/Satın Alma ve Stok Kontrol Müd.Yrd.V.
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
İhale konusu malın;
a) Adı : 32.000 adet B-70 Beton travers alımı.
(60 E1 (EN 13674-1(2003) raya uygun, W-14 tipi elastik bağlantılı, ön germe-ön çekmeli B 70 tipi)
b) İhale Kayıt No : 2018/274615
c) Miktarı ve türü : 32.000 Adet, B-70 Beton travers
d) Teslim edileceği yer : Hanlı istasyonuna teslim edilecektir.
e) Diğer bilgiler : Teknik Şartnamede belirtilmiştir.

Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler;
a) İhale usulü : Açık İhale Usulü (4734 sayılı KİK’un 3/g maddesi kapsamında TCDD Mal ve Hizmet Alımları İhale Yönetmeliğinin 15. maddesine göre)
b) İhalenin yapılacağı adres : TCDD İşletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlüğü
c) İhale tarihi : 19/06/2018
d) İhale saati : 10 : 00
e) İhale komisyonu toplantı yeri : TCDD İşletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlüğü toplantı salonu. (1.Kat 113 nolu oda)

ihale dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.İlk yorum yapan olun

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.