İhale İlanı : Malatya Gar Sahasında Bulunan Hizmetevlerinin Tadilatı İşiTCDD 5. BÖLGE SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ
Malatya Gar Sahasında Bulunan Hizmetevlerinin Tadilatı İşi
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1 – İdareye ilişkin bilgiler
1.1. İdarenin;
a) Adı:T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 5. BÖLGE SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:GAZİ MAHALLESİ MEDENİYYET CAD. NO:10/2 44080 YEŞİLTEPE/ – YEŞİLYURT / MALATYA
c) Telefon numarası:4222124800
ç) Faks numarası:4222124816
d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./41 md.)
e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı:AÇELYA ÜLGEN- MİMAR
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2 – İhale konusu işe ilişkin bilgiler
2.1. İhale konusu işin
a) Adı:MALATYA GAR SAHASINDA BULUNAN HİZMETEVLERİNİN TADİLATI VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ
b) Yatırım proje no’su/kodu:2018.E010530.05.24
c) Miktarı (fiziki) ve türü:
1 BİNA TADİLATI VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ
Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.
ç) Yapılacağı yer:MALATYA
d) Bu bent boş bırakılmıştır.
Madde 3 – İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati
3.1.
a)İhale kayıt numarası: 2018/287936
b) İhale usulü: Açık ihale.
c) Tekliflerin sunulacağı adres: SATIN ALMA VE STOK KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
ç) İhalenin yapılacağı adres: ÖZALPER MAH.İSTASYON CAD.NO:1
d) İhale (son teklif verme) tarihi: 03.07.2018
e) İhale (son teklif verme) saati: 09:30
f) İhale komisyonunun toplantı yeri:TOPLANTI SALONU

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.