İhale İlanı : Adana Ulaşım Ana Planı Hazırlanması Danışmanlık Hizmet AlımıAdana Ulaşım Ana Planı Hazırlanması Danışmanlık Hizmet Alımı
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATIN ALMA VE İHALE DAİRE BAŞKANLIĞI

Adana Ulaşım Ana Planı Hazırlanması Danışmanlık Hizmet Alımı danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası : 2018/333985
1-İdarenin
a) Adresi : Belediye Evleri Mahallesi 84298 Sokak 01360 . ÇUKUROVA/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 3223554730 – 3222482806
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@adana.bel.tr
ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Muhtelif Tür ve Miktarda Toplam 21 İş Kalem İçerikli 1 Adet Adana Ulaşım Ana Planı Hazırlanması Danışmanlık Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Adana Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisi
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 18 aydır

3- Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer : Adana Büyükşehir Belediyesi Satınalma ve İhale Daire Başkanlığı (Belediye Evleri Mahallesi 84298 Sokak 01360 Çukurova/ADANA)
b) Tarihi ve saati : 06.08.2018 11:00

ihale_dokumani_2018_333985

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar