İhale İlanı : Ankara-İstanbul YHT Hattı Sazak Bölgesinde Bulunan E39 Nolu Yarmanın DüzenlenmesiTCDD YHT Bölge Müdürlüğü
Ankara-İstanbul YHT Hattı Sazak Bölgesinde Bulunan E39 Nolu Yarmanın Düzenlenmesi
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1 – İdareye ilişkin bilgiler
1.1. İdarenin;
a) Adı:T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) YHT Bölge Müdürlüğü
b) Adresi:YHT Bölge Müdürlüğü, Eti Mahallesi, Celal Bayar Bulvarı No:78, ATG AVM 1. Kat – ÇANKAYA / ANKARA
c) Telefon numarası:3123090515/75390
ç) Faks numarası:3123090575
d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./41 md.)
e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı:barkon burçin çeçen
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2 – İhale konusu işe ilişkin bilgiler
2.1. İhale konusu işin
a) Adı:Ankara-İstanbul YHT Hattı Sazak Bölgesinde Bulunan E39 Nolu Yarmanın Düzenlenmesi
b) Yatırım proje no’su/kodu:
c) Miktarı (fiziki) ve türü:
1 takım Taş Duvar,Kafa Hendeği,İstifli Taş Dolgu ve Harçlı Pere Yapılması
Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.
ç) Yapılacağı yer:Eskişehir
d) Bu bent boş bırakılmıştır.
Madde 3 – İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati
3.1.
a)İhale kayıt numarası: 2018/358741
b) İhale usulü: Açık ihale.
c) Tekliflerin sunulacağı adres: YHT Bölge Müdürlüğü İhale Büro, Eti Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:78, ATG AVM 1. Kat, Çankaya/Ankara
ç) İhalenin yapılacağı adres: YHT Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu, Eti Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:78, ATG AVM 2. Kat, Çankaya/Ankara
d) İhale (son teklif verme) tarihi: 08.08.2018
e) İhale (son teklif verme) saati: 14:00
f) İhale komisyonunun toplantı yeri:YHT Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu, Eti Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:78, ATG AVM 2. Kat, Çankaya/Ankara

ihale dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar