İhale İlanı : B70 Beton Travers Satın Alınacaktır

TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü
B70 Beton Travers Satın Alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR


Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler
1.1. İş sahibi idarenin;
a) Adı : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü
b) Adresi : Atatürk Caddesi No:121/A Alsancak-Konak/İZMİR
c) Telefon numarası : 0 232 464 31 31/4931
d) Faks numarası : 0 232 463 16 22 – 464 77 98
e) Elektronik posta adresi : tcddihale35@gmail.com
f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı: Erhan KUŞ – Büro sorumlusu
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
İhale konusu malın;
a) Adı : 25.000 adet UIC 60 raya uygun B70 beton travers satın alınması işi.

b) KİK kayıt no : 2018/326243
c) Miktarı ve türü : 25.000 adet UIC 60 raya uygun B70 travers satın alınması işi
d) Teslim edileceği yer : TCDD 3.Bölge Müdürlüğü/ Hatundere İstasyonunda istifli halde teslim edilecektir.
e) Diğer bilgiler : Teknik Şartnamede belirtilmiştir.

Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler;
a) İhale usulü : Açık İhale Usulü
b) İhalenin yapılacağı adres : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet
Alımı İhale Komisyonu Atatürk Caddesi No:121/A Alsancak-İZMİR
c) İhale tarihi : 20.07.2018
d) İhale saati : 15/00
e) İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Atatürk CaddesiNo:121/A Alsancak-İZMİR

ihale dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.


İlk yorum yapan olun

Yorumlar