İhale İlanı : Yol ve Katener Muayene Makinesi Satın Alınacaktır

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yol ve Katener Muayene Makinesi Satın Alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR


Madde 1 – İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD)

b) Adresi: TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE STOK KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3 06280 GAR – ALTINDAĞ / ANKARA

c) Telefon numarası: 3123090515/4351-4311

ç) Faks numarası: 3123115305

d) (Mülga:07/06/2014-29023 R.G./22 md.)

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Büro Şefi Dilek IŞIK ve Şube Müdür V. Ümit ARSLAN

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 – İhale konusu alıma ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: 1 adet Yol ve Katener Muayene Makinesinin temini

b) Varsa kodu:

c) Miktarı ve türü:

1 adet Yol ve Katener Muayene Makinesi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yer: Yerli ve Yabancı İstekliler için: Ana İkmal Merkezi Müdürlüğü Beh.çbey/ANKARA/Türkiye ( ray üzerinde)

d) Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 3 – İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2018/234432

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Genel İhale Komisyonu Şube Müdürlüğü 3.kat 4047-4049 no.lu oda

ç) İhalenin yapılacağı adres: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3 06330 Gar/Altındağ/ANKARA

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 07.08.2018

e) İhale (son teklif verme) saati: 14:30

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 3. Kat 4052 no.lu oda

ihale_dokumani_2018_234432

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.


İlk yorum yapan olun

Yorumlar