Samsun Valisi Kaymak, Hızlı Tren Projesiyle İlgili Açıklama YaptıSamnsun haber – Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsunhaber.com Dergisi’nin 8. Sayısına hızlı tren projesini değerlendirdi.

• Samsun-Ankara hızlı tren projesinin Samsun ve bölge ekonomisine katkıları neler olacaktır?

Ülkemizde son yıllarda devam eden ve planlanan projeler sayesinde ülkemiz doğudan batıya, kuzeyden güneye hızlı demiryolu ağlarıyla örülüyor. Bunlardan biri de Samsun-Kırıkkale-Ankara hızlı tren projesi. Mart ayında Samsun’u ziyaret eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlarımıza proje ihalelerinin tamamlandığını ve sondaj çalışmalarına başlandığını müjdelemişti. Proje sayesinde Samsun-Ankara arası ulaşım iki saate düşecek ve ayrıca Ankara ile bağlantılı her yere hızlı bir şekilde ulaşım sağlanacak.

Hızlı tren şehrimizin potansiyellerinden daha fazla yararlanmamızı sağlayarak ekonomik ve sosyal doku üzerinde önemli etkiler yaratacak niteliktedir. Sanayi ve hizmet sektörleri, gayrimenkul sektörü, emek ve sermayenin hareketliliği, nüfus hareketliliği gibi pek çok değişken hızlı tren ile birlikte bir değişime uğrayabilir. Söz konusu değişim, hızlı tren ile birlikte giderek önem kazanan rekabette kimin başarılı olduğuna göre şekillenecektir. Hızlı trenin sunduğu fırsatları iyi değerlendiren iller ilgili rekabette öne çıkarken bunu değerlendiremeyen iller mevcut kazanımlarını da kaybetme tehlikesi ile karşı karşıyadırlar.

Ulaştırma sektörü diğer sektörlerin verimliliği üzerinde etkili rol oynayan bir hizmet sektörüdür. Dolayısıyla hızlı trenin bölgesel ekonomiye direkt etkisinden ziyade dolaylı etkisi tarımdan endüstriye, turizmden eğitime kadar diğer tüm ekonomik faaliyetler üzerinde görülecektir. Hızlı trenin faaliyete geçmesiyle Samsun’da da birçok sektörün olumlu etkileneceğini düşünüyorum. Hızlı trenin ekonomik anlamda en büyük etkisinin başta turizm olmak üzere hizmet sektöründe ortaya çıkması beklenebilir. Samsun yaklaşık kırk kilometre boyunca uzanan ve her yerinden denize girilebildiği sahili, sosyal altyapısı ve tarihe tanıklık etmiş Bandırma Vapuru ve Gazi Müzesi gibi kültür varlıkları, Ladik Akdağ Kayak tesisleri, Havza Termal Turizm Merkezi, Bafra Kızılırmak Kuş Cenneti gibi turizm altyapısına sahip potansiyelleriyle yakın gelecekte kuzeyin turizm merkezi olmaya adaydır. Şehir açısından bu potansiyeli yukarı çekecek faktörlerden birisi hızlı ve kolay ulaşımdır. İlimizin turizm altyapısını ve stratejisini hızlı ulaşımın getireceği ek turistik talebe karşı yeniden gözden geçirmeliyiz. Artan ziyaretçi sayısına paralel olarak otellerin doluluk oranlarında artış görülmesi yanında ihtiyaç olan yatak sayısını giderecek otel sayısında artış görülebilir. Ulusal ve uluslararası spor müsabakalarına ev sahipliği yapma noktasındaki pozisyonumuz daha da güçlenecektir. Turizm sektörünün gelişmesi beraberinde farklı istihdam alanlarının da oluşmasını sağlayacaktır. Özellikle gıda, ulaştırma, restorant, eğlence, sektörlerinde canlanma beklenebilir.

Samsun’un en iddialı olduğu sektörlerden birisi de sağlık. İlimiz, Orta Anadolu-Karadeniz Bölgesinde sağlık hizmetleri yönünden merkez durumunda olup, Sağlık Bakanlığı’nın sağlık hizmetinde markalaşmayı hedeflediği 20 şehirden biridir. Samsun 250’e yakın kamu ve özel sağlık kuruluşu, 35 yıldır bölgeye hizmet veren ve sektörün ihtiyaç duyduğu tüm kademelerdeki insan kaynağını yetiştiren tıp fakültesi, eğitim araştırma hastanesi, vb. kaynaklarıyla Karadeniz’in en önemli sağlık kenti konumundadır. Hızlı trenin Samsun’a gelmesi ile ilin sağlık hizmetlerine yönelik dış talep artarak, ulusal ve uluslararası sağlık kenti konumunu güçlendirecektir.

İlimizde Türkiye’nin en güzide üniversitelerinden biri olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi yanında Samsun Üniversitesi’nin kurulması kararı alınmıştır. Hızlı tren Samsun’a ulaşımı kolaylaştırarak yükseköğretimde daha fazla tercih edilen bir il olmasına katkı sağlayabilir ve ileride yeni üniversitelerin kurulması gündeme gelebilir. Özellikle yüksek öğretim konusunda uzmanlaşmış bir şehir, bölgenin ve ülkenin yetişmiş insan gücünü destekleyeceği gibi, şehirde ticaret ve hizmet hacminin artmasını sağlayabilir.

Ulaşım kolaylığı ve zaman bireylerde olduğu kadar iş âlemi bakımından da önemlidir. Bu nedenle hızlı trenin sanayi ve ticaret hayatında da pozitif etkiler doğuracağını düşünüyorum. Kolay ulaşım, hedef pazarlardaki noktalara ulaşımda zaman, maliyet ve pazarlama açısından büyük avantaj sağlar. Üretim faktörlerinin hareketliliğinin artması maliyetlerde ve rekabette olumlu etki yaratacaktır. Nitelikli işgücü taleplerinin karşılanması konusunda firmalar yakın illerdeki alternatiflerden çok daha kolaylıkla yararlanma imkânına sahip olacaklardır. Hızlı tren ilimizin yurt içi ve yurt dışı tanıtımına ciddi ölçüde katkı sağlayacaktır. Hızlı trenin maliyet ve hız noktasındaki etkinliği yerli ve yabancı yatırımcının bölgeye olan ilgisini artıracaktır. Firmalar Samsun’da daha rasyonel olacağını düşündükleri yeni yatırımlara girişebilirler. Zira bu firmalar bölgemizde bilgi, kalite ve etkin üretim faktörlerinin de olduğunu düşünerek rekabet avantajlarının olacaklarını hesap ederler. Ulaşım imkânlarının gelişmesi Samsun ve çevresi için yeni iş imkânlarının doğması anlamına da gelmektedir.

Samsun son iki yılda göç veren bir ilden göç alan bir ile dönüşmüştür. Hızlı trenin gelmesi ise bu trendi hızlandırarak ilimizin cazibe merkezi olmasını sağlayacaktır. Göç alan bir ilde özellikle konut sektörü başta olmak üzere birçok sektörde talep artışı yaşanacaktır. Bunun yanında hızlı trenin sadece şehirler ve bölgeler arasında bir ulaşım ağını değil, şehir içi ulaşım bağlantısını da etkilediğini söylemek gerek. Dolayısıyla hızlı trenin son noktasından şehrin diğer noktalarına tamamlayıcı ulaşım ağlarının da düşünülmesi gerekir.

• Hızlı tren güzergâhını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ankara ve Samsun’u çift hatlı elektrifikasyonlu ve sinyalizasyonlu hızlı demiryolu ile birbirine bağlayacak olan proje, Delice-Çorum, Çorum-Merzifon, Merzifon-Samsun olmak üzere 3 ayrı hat kesiminden oluşuyor.

Hızlı tren hattı, Kırıkkale ili Delice ilçesinden başlayarak sırası ile Çorum ili Sungurlu ilçesi, Çorum Merkez ilçe, Amasya Merzifon ilçesi, Samsun Havza İlçesi, Samsun´un Kavak İlçesinden geçerek Samsun´un merkezinde sonlanacak. Ankara hattı üzerinde bulunan 2 ilçemizde de istasyon olması bizim için çok olumlu bir durum. Özellikle Havza termal bölgesinin sağlık turizminde önemli bir noktaya ulaşması için hızlı trenin varlığı çok müspet katkı sağlayacaktır. Bunun yanında Ankara’ya bağlanmanın yanında bölgemizdeki Amasya, Çorum, Tokat illerine hızlı bir alternatif ulaşım imkânının oluşmasını da bölgemiz adına çok olumlu olarak değerlendiriyorum.

• Ayrıca Mersin Limanını Samsun Limanına kadar bağlayacak olan hattın ilk adımı olan Aksaray-Ulukışla hızlı tren demiryolu hattı da yatırım programına alındı. Bu konuyla ilgili olarak neler söylemek istersiniz?

Bizim için hızlı trenle Ankara’ya ulaşarak doğu-batı aksına bağlanmak ne kadar önemliyse, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgelerine bağlanmak da bir o kadar önemli. Samsun-Mersin arası hızlı tren hattının ilk adımı olan Aksaray-Ulukışla Hızlı Tren projesi ülkemizin en önemli kuzey-güney aksına demiryolu ile bağlanmamızı sağlayacak olması nedeniyle büyük önem arz etmekte. Umarız bu planlama kararı en kısa sürede hayata geçirilir. Samsun ve Mersin’in birbirine bağlanması, bu iki şehir ve demiryolu hattı üstündeki diğer illerin Akdeniz ve Karadeniz’e açılması, ticaretin hızlanması ve artması açısından çok önemlidir. Özellikle Bafra ve Çarşamba ovaları ile Çukurova’nın tarımsal ürünleri ve illerimizin sanayi ürünlerinin ticareti artacaktır. Bunların yanı sıra, hat üzerindeki tüm şehirlerde mutlaka turist artışı sağlanacaktır. Hızlı trenin Mersin limanına inmesi ile Samsun’un ihracat potansiyeli daha da artacak bu durum sanayi sektörü ve ilgili diğer alt sektörleri olumlu yönde etkileyecektir.

Bu gelişme Samsun’un lojistik üs olmak konusundaki iddiasını da güçlendirmektedir. Zira Lojistik alanında söz sahibi olabilmenin ön koşullarından biri sağlam bir ulaşım alt yapısına sahip olmaktır. Samsun, ulaşım konusunda çok iyi bir konumda. Karadeniz’de kara, hava, demir ve denizyolunu bünyesinde bulunduran tek il konumundayız. Bu imkânlara sahip olan Samsun, Karadeniz’in ve Karadeniz’e kıyı ülkelerin Türkiye ile bağlantısında bir lojistik, transfer, üretim ve ihracat – ithalat merkezi olmayı hedeflemektedir. Bu hedefe yönelik çalışmalara sürekli devam ediyoruz. Bunlardan biri de artık faaliyete geçme aşamasında olan Samsun Lojistik Merkezi. Proje, yalnızca Samsun’daki işletmeler için değil Karadeniz bölgesi ve Samsun limanı hinterlandında yer alan Anadolu’nun pek çok şehrindeki işletmeler için değer yaratacaktır. Bu proje aynı zamanda yaklaşık 2 binden fazla kişiye iş olanağı sağlayarak bölge halkına da ekonomik anlamda destek verecektir. Hızlı tren hattı bu Lojistik Merkezi destekler niteliktedir.

Kaynak : www.samsunhaber.com

Demiryolu Haber özetleri

Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi ihalesini kazananlar belli oldu Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi ihalesini kazananlar belli oldu :Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi için düzenlenen ihalenin kazananı Tekfen İnşaat ile D...
Biz en iyisi bu hızlı treni beklemeyelim Biz en iyisi bu hızlı treni beklemeyelim :Hızlı trenin faaliyete geçmesi yılan hikayesine döndü. İstanbul-Ankara arasında çalışacak Yüksek Hızlı Tren’...
Samsun Valiliği basın mensuplarını hızlı trenle buluşturacak Samsun Valiliği basın mensuplarını hızlı trenle buluşturacak :Samsun Valiliği, Samsun - Ankara Hızlı Tren projesi ile ilgili yerinde gözlem yapmak ama...
Manş Denizi tünelinin hızlı tren yolcusu arttı Manş Denizi tünelinin hızlı tren yolcusu arttı :İngiltere ile Fransa arasında Manş Denizi tünelinde hızlı tren trafiğini de işleten demiryolu şirketi ...
Bursa’nın Gürsu ilçesinde bir grup Çiftçi ‘hızlı tren’ için açlık grevine başladı... Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir grup çiftçi, hızlı tren hattının ovadan geçmesini engellemek için açlık grevine başladı. İlçeye bağlı 10 köyden gelen çi...
Kocaoğlundan Bakan Yıldırıma metro cevabı | İzmir metrosu İzmir metrosu | Kocaoğlundan Bakan Yıldırıma metro cevabı:İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı B...
Otobüs karayolunun en güvenilir taşıma aracı Otobüs karayolunun en güvenilir taşıma aracı :Türkiye’de 340 otobüs şirketi ve 8.500 otobüsle hizmet verildiğini ifade eden Erdoğan, yılda 200 milyonu...
Çorum demiryolu yük taşımacılığına mı yoksa YHT teknolojisine mi uygun olacak Çorum demiryolu yük taşımacılığına mı yoksa YHT teknolojisine mi uygun olacak :Çorum demiryolunun yük taşımacılığı mı yoksa demiryolu yük taşımacılığı...
Yüksek Hızlı Trene yatırım dopingi Yüksek Hızlı Trene yatırım dopingi :TCDD'nin 2016 Yılı Yatırm Programı'ndaki ödeneklerinin yüzde 38'i yüksek hızlı ve hızlı tren projelerine gidecek- ...
Samsun-Ankara Hızlı Tren Projesi’nin İhaleleri Yapıldı Samsun-Ankara Hızlı Tren Projesi'nin ihaleleri bitti :Samsun Valisi İbrahim ŞAHİN, Samsun İl Koordinasyon Kurulu 2017 yılı 2. dönem toplantısında Sams...
Bakan Elvan: Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatı ucuz olacak (Video) Bakan Elvan: Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatı ucuz olacak:Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, "Şimdi Bursa-Gemlik demiryoluyla Eskiş...
Şanlıurfa-Gaziantep Hızlı Tren Projesinin Sözleşmesi 2018 Yılında İmzalanacak Ahmet Arslan iki ile daha müjdeyi verdi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, hızlı tren ile ile ilgili açıklamayı bugün yaptı. Bakan Şa...
70 Bin İstanbullu İspark 'a Park Etti, Marmaray İle Devam Etti 70 Bin İstanbullu İspark 'a Park Etti, Marmaray İle Devam Etti :Asrın projesi olarak nitelendirilen ve 29 Ekim 2013 tarihinde görkemli bir açılış ile ...
Hızlı tren için dümdüz edecekler 3.Köprü’nün üzerinden geçmesi planlanan demiryolu orman, tarım, mera ve kırsal yerleşim alanlarından geçecek. Tartışmalı proje 3. Köprü’nün üzerinden...
Antalya-Konya Hızlı Tren Hattı… Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şube Başkanı Ahmet Erol, yıllardır konuşulan Antalya-Konya, Antalya-Burdur-Afyon Demir Yolu hattının gerçekleşmesi h...
50 bin Yozgatlı Hızlı Trene Binemeyecek 50 bin Yozgatlı Hızlı Trene Binemeyecek :2007 Hızlı Tren Projesi Kamu Yatırım Programına alındı. 2009 Hızlı Tren Projesi Temeli atıldı. 24.02.2009 D...
Haydi Samsun yap şu YHT işini Haydi Samsun yap şu YHT işini Şu sosyal paylaşım sitelerinin öneminden söz ediyoruz nicedir. Misal Facebook. Bu paylaşım sitesi dünya çapında en önem...
Uzun Trakya’ya kara tren değil hızlı tren şart Uzun Trakya’ya kara tren değil hızlı tren şart :Ekonomist-Dış Ticaret Uzmanı Yusuf Uzun, Trakya’nın her geçen zamanda artan önemine rağmen; özellikle ...
Piyanist Tuluyhan Uğurlu Sirkeci Garında tarihi garların 200 yıllık hikayesini konserle anlatacak... Piyanist Tuluyhan Uğurlu Sirkeci Garında tarihi garların 200 yıllık hikayesini konserle anlatacak Piyanist Tuluyhan Uğurlu Sirkeci Garı'nda konser ver...
Sirkeci Garı 'nda Bir Tren Nostaljisi Sirkeci Garı Tarihi Bekleme Salonunda bir tren nostaljisi yaşamak ister misiniz? 15 Aralık Cumartesi saat 20.00, 16 Aralık Pazar saat 15.00'da Tuluyha...

Hızlı Tren HaberleriBenzer Raylı Sistem Haberleri

İlk yorum yapan olun

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.