Tarihte Bugün : 18 Temmuz 1920 tarihli NafiaTarihte Bugün
18 Temmuz 1920 tarihli Nafia Vekâletinin tamimi ile “Anadolu-Bağdat Demiryolları Müdüriyet-i Umumiyesi” teşkil edildi.

Reklamlar