İhale İlanı : Akaryakıt Satın AlınacaktırTCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü
Akaryakıt Satın Alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler
1.1. İş sahibi idarenin;
a) Adı TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü
b) Adresi: Atatürk Caddesi No: 97 Alsancak İZMİR
c) Telefon numarası : (0232) 463 16 00
d) Faks numarası: (0232) 463 22 48
e) Elektronik posta adresi: İzmirlimansatinalma@gov.tr. dır.
f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı: A.Kadir GÖKDUMAN/ Liman İşl. Müdür Yrd../ B.KURT- Satın Alma Şefi
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
İhale konusu malın;
a) Adı: Akaryakıt ( Motorin) Alımı
b) KİK kayıt no:2018/353465
c) Miktarı ve türü: 2.000.000 Lt Akaryakıt ( Motorin )
d) Teslim edileceği yer: TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü Alsancak İZMİR
e) Diğer bilgiler:

Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler;
a) İhale usulü: Açık İhale Usulü
b) İhalenin yapılacağı adres: TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü/Atatürk Caddesi No:97 Alsancak/İZMİR
c) İhale tarihi: 09/08/2018
d) İhale saati: 14:00
e) Son teklif verme saati: 14:00 ’ kadar
f) İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Toplantı Salonu Kat 5 Alsancak/İZMİR

ihale dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar