İhale İlanı : Ray Devresi Ekipmanı Satın Alınacaktır

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
Ray Devresi Ekipmanı Satın Alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR


Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler
1.1. İş sahibi idarenin;
a) Adı : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
b) Adresi : Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3
Gar/ Altındağ/ANKARA
c) Telefon numarası : 0312 309 05 15/4311-4371
d) Faks numarası : 0312 311 53 05
e) Elektronik posta adresi : malzemesiparis@tcdd.gov.tr
f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı: Mehmet YÜKSEL Mühendis ve Ümit ARSLAN Şube Müdürü V.
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
İhale konusu malın;
a) Adı : 6 Kalem Ray Devresi Ekipmanı temini
b) KİK kayıt no : 2018/
c) Miktarı ve türü : 100 Adet 80 Hz ray devresi verici cihazı,
100 Adet 80 Hz ray devresi alıcı cihazı,
100 Adet 83 Hz ray devresi (302) role trafo ünitesi,
100 Adet 83 Hz ray devresi (300) besleme ünitesi,
100 Adet 80 Hz ray devresi reaktörü,
50 Adet redresör (rectifier) cihazı

d) Teslim edileceği yer : Teslim yeri Ana İkmal Merkez Müdürlüğü Behiçbey/ANKARA olup kabul işlemleri gerçekleştirildikten sonra yüklenici tarafından;
• 50 Adet 80 Hz ray devresi alıcı-verici cihazı, 100 Adet 80 Hz ray devresi reaktörü, 50 adet redresör cihazı TCDD Malatya Satın Alma ve Stok Müdürlüğüne,
• 50 Adet 80 Hz ray devresi alıcı-verici cihazı, TCDD İzmir Satın Alma ve Stok Müdürlüğüne,
• 50 adet ray devresi besleme ünitesi, 50 adet ray devresi röle trafo ünitesi, TCDD Ankara Satın Alma ve Stok Müdürlüğüne,
• 50 adet ray devresi besleme ünitesi, 50 adet ray devresi röle trafo ünitesi, TCDD Sivas Satın Alma ve Stok Müdürlüğüne,

teslim edilecektir.

Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler;
a) İhale usulü : Açık İhale Usulü
b İhalenin yapılacağı adres : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3 Gar/ Altındağ/ANKARA
c) İhale tarihi : 05-09-2018
d) İhale saati : 10:00:00
e)İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD İşletmesi Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 3. Kat 4052 no.lu oda

ihale dökümanları

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.


İlk yorum yapan olun

Yorumlar