Tarihte Bugün : 30 Ekim 1937 Yeni Ankara Garı Açıldı…tarihte bugun 30 ekim 1937 yeni ankara gari acildi 4
tarihte bugun 30 ekim 1937 yeni ankara gari acildi 4

Tarihte Bugün
30 Ekim 1897 Mısır Fevkalade Komiseri Ahmet Muhtar Paşa, Sultan Abdulhamid’e hitaben kaleme aldığı arizasında Şam’dan Süveyş Kanalı’na ve Konya’dan Şam’a şimendifer hattının derhal yapılmaya başlanmasını teklif etti.Bu teklif 26 Ocak 1898’de Osmanlı Meclis-i Vükela’sında ele alındı. Hattın gerek-liliği konusu teyid edildi.,

30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi’yle Almanlara ait tüm demiryollarına İtilaf Devletleri el koydu ve buralardaki Almanlar ülkelerine gönderildi. Fransızlar, Konya-Adana-Halep-Nusaybin-, İngilizler ise Haydarpaşa-Ankara ile Eskişehir-Konya hatlarını işgal ettiler. Toros tünelleri de İtilaf Devletleri’nin kontrolüne geçti. Hicaz, Asir, Yemen, Suriye ve Irak’ta bulunan Osmanlı muhafız kıtaları en yakın İtilaf Devletlerine kumandanlığına teslimi gerektiriyordu. Böylece Hicaz Demiryolu ile birlikte tüm Ortadoğu Osmanlı Devleti’nden koptu. Erzurum-Sarıkamış-Sınır hattı hariç Osmanlı döneminde 8343 km demiryolu yapılmış, bu hatların 4587 km’si ülke sınırları dışında kaldı ve bu tarihte 3756 km’si şirketlerden 356 km’si Ruslarda kalan toplam 4112 km. demiryolu vardı. Eldeki bütün lokomotif sayısı 280, yolcu vagon sayısı 720, yük vagonu 4500 idi. Bunların yüzde 25’i tamire muhtaçtı. Yakıt en önemli sorundu. Yakıt ihtiyacının kesintisiz sağlanabilmesi için 31.428 kişiye ihtiyaç vardı.

30 Ekim 1937 Yeni Ankara Garı açıldı. Garın mimarı 25 yaşında Sekip Sabri Akalın’dır.
30 Ekim 2017 Asrın projesi “Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattı açıldı.

 

Demiryolu Haber özetleri

Tarihte Bugün : 20 Nisan 1911 Kadem-i Şerif-Şam hattı yapılarak Hicaz Demiryolu’nun… Tarihte Bugün 20 Nisan 1911 Kadem-i Şerif-Şam hattı yapılarak Hicaz Demiryolu’nun başlangıcı Şam'ın merkezine getirildi.  
Tarihte Bugün : 19 Şubat 1847 Viyana Sefi Tarihte Bugün 19 Şubat 1847 Viyana Sefiri Sadık Rifat Paşa, Babıâli’ye sunduğu layihada ziraatın gelişmesi ve ürünün pazarlara ulaştırılması için demi...
Tarihte Bugün : 1 Temmuz 1911 Anadolu-Bağdat Demiryolu Tarihte Bugün 1 Temmuz 1873 Rusçuk-Varna demiryolu Baron Hirsch'in Avrupa Türkiye’si Demiryolları İşletme Şirketi'ne kiralandı. 1 Temmuz 1911 Anadolu-...
Tarihte Bugün : 20 Eylül 1908 Demiryolu işçilerinin grevini… Tarihte Bugün 20 Eylül 1908 Demiryolu işçilerinin grevini bahane eden Bulgarlar, Doğu Rumeli Demiryolları’nı işgal etti
Tarihte Bugün : 8 Aralık 1874 Agop Azarian Kumpanyası… Tarihte Bugün 8 Aralık 1874 Agop Azarian Kumpanyası, Belova-Sofya hattının yapımına talip olarak 12 ay içinde bitireceğini taahhüt etti.
Tarihte Bugün : 3 Eylül 1928 Kütahya-Tavşanlı hattı Tarihte Bugün 3 Eylül 1928 Kütahya-Tavşanlı hattı işletmeye açıldı. Jülius Berger Konsorsiyumunca inşa edildi.
Tarihte Bugün : 19 Mayıs 1991 Haydarpaşa-Sapanca arasında… Tarihte Bugün 19 Mayıs 1991 Haydarpaşa-Sapanca arasında nostaljik buharlı tren turu yapıldı.
Tarihte Bugün : 23 Aralık 1888 Haydarpaşa-İzmir demiryolunu işleten İngiliz asıllı Osmanlı…... Tarihte Bugün 23 Aralık 1888 Haydarpaşa-İzmir demiryolunu işleten İngiliz asıllı Osmanlı şirketinden demiryolunun Devlete teslimi istendi. Bunu kabul ...
Tarihte Bugün : 14 Mart 1930 Bernde Akdolunan Beynelmilel Demiryolları… Tarihte Bugün 14 Mart 1930 Bern'de akdolunan Beynelmilel Demiryolları Anlaşması’nın tasdikine dair 1673 sayılı kanun çıktı.
Tarihte Bugün : 19 Mart 1906 Hayfadan kalkan ilk tren… Tarihte Bugün 19 Mart 1906 Hayfa'dan kalkan ilk tren Şam'a geldi.
Tarihte Bugün : 31 Ekim 1919 General Milne, Cemal Paşa’ya… Tarihte Bugün 31 Ekim 1919 General Milne, Cemal Paşa'ya Eskişehir yakınlarında bir köprünün havaya uçurulmasından şikâyette bulundu. Demiryolu hattını...
Tarihte Bugün : 9 Mart 1911 Chester Projesi Tarihte Bugün 9 Mart 1911 Chester Projesi için yapılan protokol Mebusan Meclisi'ne sunuldu fakat uzun süre bekletildi ve geçmedi.
Tarihte Bugün : 28 Eylül 1920 Edremit Körfezi’nden başlayıp… Tarihte Bugün 28 Eylül 1920 Edremit Körfezi’nden başlayıp Akçay-Havran yolu ile Palamutluk’a uzanacak demiryolu yapımının Balya Madeni Müdürü Yorgî Ra...
Tarihte Bugün : 25 Kasım 1899 Osmanlı Nazırlar Heyeti, 10 saat… Tarihte Bugün 25 Kasım 1899 Osmanlı Nazırlar Heyeti, 10 saat süren görüşmelerden sonra Anadolu-Bağdat Demiryolu Sözleşmesi’ni onaylandı. Buna göre; A...
Tarihte Bugün : 7 Mayıs 1934 tarih ve 2428 sayılı “Hizmetten… Tarihte Bugün 7 Mayıs 1934 tarih ve 2428 sayılı "Hizmetten Ayrılan Nafia Memur ve Müstahdemlerinin Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun 7 Mayıs 2009 U...
Tarihte Bugün : 28 Kasım 2010 Haydarpaşa Garı’nın çatısında yangın çıktı ve kısa sürede söndürüldü... Tarihte Bugün 28 Kasım 1882 İmparatorluktaki Nafia işleriyle il¬gili hükümetten talepte bulunacak özel teşebbüslere model olabilecek çeşitli layihalar...
Tarihte Bugün : 9 Haziran 1830 İngiliz subaylardan Albay Francis Chesney… Tarihte Bugün 9 Haziran 1830 İngiliz subaylardan Albay Francis Chesney başkanlığında bir İngiliz sermaye grubu Fırat Vadisi’nden Bağdat'a oradan da Ba...
Tarihte Bugün : 28 Nisan 1921 Erzurum, Erzincan, Samsun Tarihte Bugün 28 Nisan 1886 Mersin-Tarsus-Adana Demiryolu inşaatının tamamlanma müddeti 3 ay uzatıldı. 28 Nisan 1921 Erzurum, Erzincan, Samsun, Havza ...
Tarihte Bugün : 6 Haziran 2003 Demiryollarıyla ilgili her türlü şikâyet… Tarihte Bugün 6 Haziran 2003 Demiryollarıyla ilgili her türlü şikâyet ve dileklerin alındığı "Beyaz Masa" uygulaması başlatıldı.
Tarihte Bugün : 8 Ağustos 1903 Florina ile Kınalı istasyonları… Tarihte Bugün 8 Ağustos 1903 Florina ile Kınalı istasyonları arasında bulunan köprü tahrip edildi

Hızlı Tren HaberleriBenzer Raylı Sistem Haberleri

İlk yorum yapan olun

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.