TCDD Taşımacılık Kadrolu Memur Alımı Yapacak!

TCDD Taşımacılık Kadrolu Memur Alımı Yapacak!
TCDD Taşımacılık Kadrolu Memur Alımı Yapacak!

TCDD Taşımacılık AŞ Kadrolu 52 Memur Alımı Yapacak!: TCDD Taşımacılık AŞ için kadrolu lisans mezunu memur alımları kapsamında 52 kadro ayrıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından “2019/2 KPSS tercih kılavuzunu” yayımlamasıyla kamu kurum ve kuruluşlarına lise, lisans ve önlisans mezunları için tüm kadrolar belli oldu.

KPSS 2019/2 merkezi memur alımlarında Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş’yi tercih edecekler için kontenjan dağılımı ve başvuru özel şartları şu şekildedir:

TCDD Taşımacılık AŞ Memur Alımı Kontenjan Dağılımı

Lisans mezunu memur alımı; “Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü” TCDD Taşımacılık A.Ş. lisans mezunu 52 kadrolu memur alımı yapacak. TCDD Taşımacılık A.Ş. memur alımı kontenjanları da şu şekildedir: 3 mütercim alımı, 1 avukat alımı ve 48 memur alımı olmak üzere toplam 52 kadrolu kamu personeli alımı yapılacak.

Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü için KPSS 2019/2 tercihlerinde Önlisans mezunu memur alımı ile Lise mezunu memur alımına herhangi bir kontenjan ayrılmamıştır.

2019/2 MEMUR ALIMLARI BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

KPSS 2019/2 kılavuzunda yer alan genel şartları taşıyan adayların, bu Kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonların karşısındaki başvuru şartları bölümünde aranılan şartların “tamamını” taşımaları gerekmektedir. Bununla birlikte, eğer “BAKINIZ BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI …” ifadesi var ise kurumlarca aranılan diğer şartların yanı sıra adayların bu bölümde belirtilen şartları da taşımaları ve dikkatlice okumaları gerekmektedir.

Bu şekilde olan kadrolarla ilgili açıklamalar aşağıda yapılacağı için bu bölümün çok dikkatli okunması gerekmektedir. Bu şartları taşımayan adayların yerleştirilseler dahi atamalarının yapılması mümkün değildir.

KPSS 2019/2 LİSE MEZUNU MEMUR ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

  • Türk vatandaşı olmak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara başvuramazlar.)
  • 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibariyle alınmış olması gerekmektedir.)
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için;

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;

  • Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak.(Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya  durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)

Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;

  •  Görevini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamak. (Hangi görevin yapılmasına, hangi bedensel engel veya akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için;

  • -Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)
  • -Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak şartları aranmaktadır.

TCDD Taşımacılık AŞ Lise Kadrosu Eleman Alım Listesi

TCDD Taşımacılık AŞ aşağıda belirtilen kadrolar için lise mezunu, toplamda 18 eleman alımı yapılacak.

DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAGON TEKNİSYENİ 2
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAGON TEKNİSYENİ 1
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAGON TEKNİSYENİ 1
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAGON TEKNİSYENİ 5
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAGON TEKNİSYENİ 2
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAGON TEKNİSYENİ 2
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAGON TEKNİSYENİ 2
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAGON TEKNİSYENİ 1
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAGON TEKNİSYENİ 2

Lise Kadrolar için TIKLAYINIZ

TCDD Taşımacılık AŞ Lisans Kadrosu Eleman Alım Listesi

TCDD Taşımacılık AŞ aşağıda belirtilen kadrolar için lisans mezunu, toplamda 52 eleman alımı yapılacak.

DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVUKAT 1
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 2
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 2
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 2
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 2
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 2
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜTERCİM 2
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜTERCİM 1

Lisans Kadrolar için TIKLAYINIZ

TCDD Taşımacılık AŞ Önlisans Kadrosu Eleman Alım Listesi

TCDD Taşımacılık AŞ aşağıda belirtilen kadrolar için önlisans mezunu, toplamda 62 eleman alımı yapılacak.

DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONDÜKTÖR 3
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONDOKTÖR 2
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONDÜKTÖR 2
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONDOKTÖR 2
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONDOKTÖR 1
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONDOKTÖR 1
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONDOKTÖR 2
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONDOKTÖR 2
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONDOKTÖR 7
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONDOKTÖR 4
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONDOKTÖR 1
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONDOKTÖR 1
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONDOKTÖR 2
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONDOKTÖR 2
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONDOKTÖR 4
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONDOKTÖR 2
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONDOKTÖR 1
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONDOKTÖR 2
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 10
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR 1

Önlisans Kadrolar için TIKLAYINIZ

(Kaynak: mymemur)

Demiryolu Haberleri Ara

İlk yorum yapan olun

Yorumlar