Bursa Uludağ Üniversitesi Akademik Personel Alımı Yapacak

bursa uludag universitesi akademik personel alimi yapacak
bursa uludag universitesi akademik personel alimi yapacak

Bursa Uludağ Üniversitesi Akademik Personel Alımı Yapacak; T.C. Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre 40 öğretim elemanı alınacaktır.


1- İlanda yeralan Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmak gerekmektedir.

2- Doçentler 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin (a) bendinin 1.fıkrasına göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere alınacaktır.

3- Adaylar 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartlarını taşımak zorundadır.

4- Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5- İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

6- İstenen belgeler başvuru dilekçe örneğinde belirtilmiş olup, yayınlarına UAKBİS sisteminden erişilemeyen adaylar yayın dosyaları ile başvuracaktır. (Dilekçe örneği ilan metni ekinde http://www.uludag.edu.tr ve http://www.uludag.edu.tr/personel adresinde yayınlanmıştır)

7- Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü yayınlanmış ilanı her aşamasında iptal edebilir.”

Yayın Tarihi ve Yeri: 03.12.2019 – www.resmigazete.gov.tr
Son Başvuru Tarihi: 17.12.2019 Salı

İlanın Detayları İçin TIKLAYINIZDemiryolu Haberleri Ara

İlk yorum yapan olun

Yorumlar