Tarihte Bugün : 25 Nisan 1946 İstanbul-Ankara

yataklı vagon
yataklı vagon

Tarihte Bugün
25 Nisan 1912 Hicaz Demiryolu Müdüriyet-i Umumiyesi Sadaret’ten ayrılarak önce Harbiye Nezareti’ne 9 Ekim 1912’de tekrar Sadaret’e bağlandı.11 Ocak 1913’te yayınlanan muvakkat bir kararname ile Sadaret’ten alınıp Evkaf Nezareti’ne ilhak edildi. 7 Ekim 1916’da Harbiye Nezareti’ne bağlandı. Harbiye Nezareti, Hicaz Demiryolu Müdür-i Umumiyesi görevini, Askeri Demiryollar ve Limanlar Müdüriyet-i Umumiyesi’ne verdi.
25 Nisan 1946 İstanbul-Ankara hattında yataklı tren seferleri başladı.İlk yorum yapan olun

Yorumlar