Tarihte Bugün : 30 Ekim 1937 Yeni Ankara Garı açıldı

Tarihte Bugün
30 Ekim 1897 Mısır Fevkalade Komiseri Ahmet Muhtar Paşa, Sultan Abdulhamid’e hitaben kaleme aldığı arizasında Şam’dan Süveyş Kanalı’na ve Konya’dan Şam’a şimendifer hattının derhal yapılmaya başlanmasını teklif etti.Bu teklif 26 Ocak 1898’de Osmanlı Meclis-i Vükela’sında ele alındı. Hattın gerek-liliği konusu teyid edildi.,
30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi’yle Almanlara ait tüm demiryollarına İtilaf Devletleri el koydu ve buralardaki Almanlar ülkelerine gönderildi. Fransızlar, Konya-Adana-Halep-Nusaybin-, İngilizler ise Haydarpaşa-Ankara ile Eskişehir-Konya hatlarını işgal ettiler. Toros tünelleri de İtilaf Devletleri’nin kontrolüne geçti. Hicaz, Asir, Yemen, Suriye ve Irak’ta bulunan Osmanlı muhafız kıtaları en yakın İtilaf Devletlerine kumandanlığına teslimi gerektiriyordu. Böylece Hicaz Demiryolu ile birlikte tüm Ortadoğu Osmanlı Devleti’nden koptu. Erzurum-Sarıkamış-Sınır hattı hariç Osmanlı döneminde 8343 km demiryolu yapılmış, bu hatların 4587 km’si ülke sınırları dışında kaldı ve bu tarihte 3756 km’si şirketlerden 356 km’si Ruslarda kalan toplam 4112 km. demiryolu vardı. Eldeki bütün lokomotif sayısı 280, yolcu vagon sayısı 720, yük vagonu 4500 idi. Bunların yüzde 25’i tamire muhtaçtı. Yakıt en önemli sorundu. Yakıt ihtiyacının kesintisiz sağlanabilmesi için 31.428 kişiye ihtiyaç vardı.
30 Ekim 1937 Yeni Ankara Garı açıldı. Garın mimarı 25 yaşında Sekip Sabri Akalın’dır.
30 Ekim 2017 Asrın projesi “Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattı açıldı.sohbet

Feza.Net

İlk yorum yapan olun

Yorumlar

İlgili Yazılar ve Reklamlar