Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma Davası Nasıl Açılır
Boşanma Davası Nasıl Açılır

Son yıllarda yapılan araştırmalar göstermektedir ki İzmir, Bursa, İstanbul ya da Ankara gibi büyük şehirlerde boşanma oranlarında ciddi bir artış söz konusudur. Bu durumun sosyolojik ya da ekonomik pek çok sebebi vardır. Böyle durumlarda ilk akla gelen boşanma sürecini yönetecek iyi bir avukat ile çalışmaktır. Büyük şehirlerden olan İstanbul, Ankara ya da Bursa avukat bulma konusunda zorluk yaşanmayan şehirlerin başında gelmektedir. Hem yoğun nüfus hem de boşanma oranlarının yüksek olmasından dolayı büyük şehirlerde avukat sayısı daha fazladır.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

ÜlkemizTürk Medeni Kanunu’na göreboşanma sebepleri özel ve genel olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Özel boşanma sebepleri şu şekildedir;

  • Zina
  • Haysiyetsiz yaşam sürme
  • Onur kırıcı davranış
  • Suç işleme
  • Evi terk etme
  • Akıl sağlığının bozulması

Genel boşanma sebepleri ise şu şekildedir;

  • Evlilik birliğinin sarsılması
  • Eşlerin anlaşarak boşanması
  • Ortak hayatın yeniden kurulamaması

Boşanma Davası Aşamaları

Taraflardan birinin ya da her ikisinin birden boşanmak istediği durumlarda boşanma davası açılır. Boşanma davaları iki şeklide görülmektedir. Bunlardan bir tanesi anlaşmalı boşanma davası diğeri ise çekişmeli boşanma davasıdır.

Anlaşmalı boşanma davasında her iki taraf da boşanmak istiyor ve boşanma sonucunda ortaya çıkabilecek olan nafaka, velayet gibi durumlarda anlaşmışlar ise boşanma süreci gerçekleşir. Anlaşmalı boşanma davasında en önemli unsurlardan biri anlaşma protokolüdür. Her iki taraf da anlaşma protokolünü imzalayarak davanın görüldüğü gün mahkeme huzuruna çıkarlar. Anlaşma protokolünde yer alan hususları mahkeme günü hâkim önünde sözlü olarak da onaylar ise boşanma gerçekleşir. Anlaşmalı boşanma davaları genellikle tek celsede sonuçlanır.

Çekişmeli boşanma davaları ise taraflardan biri boşanmak istemiyor ya da her iki taraf da boşanmak istiyor ancak nafaka, mal paylaşımı, velayet gibi konularda anlaşamıyor ise bu tür davalar çekişmeli boşanma davası kapsamında görülmektedir. Çekişmeli boşanma davaları anlaşmalı boşanma davalarında olduğu gibi tek celsede ya da kısa sürede sonuçlanmayabilir. En az bir ya da iki yıl boyunca süren çekişmeli boşanma davaları olabilmektedir.

Boşanma Davalarında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Boşanma davaları aile mahkemelerinde görülmektedir. Tarafların son altı ay ikamet ettikleri bölgede yer alan aile mahkemesi, davalının bulunduğu bölgedeki aile mahkemesi, davacının bulunduğu bölgedeki aile mahkemesi boşanma davalarının görüldüğü mahkemelerdir. Eğer ikamet edilen bölgede aile mahkemesi yok ise asliye hukuk mahkemeleri boşanma davalarının görüldüğü yetkili mahkemelerdir.

Boşanma Davası Dilekçesi

Boşanma davasının açılabilmesi için boşanma sebeplerini içeren dava dilekçesi, dava açanın kimlik fotokopisi, var ise boşanma sebeplerini ispat edene kanıt belgeler dosyada yer almalıdır.

Boşanma davası dilekçesi içeriğinde ise davanın açılacağı mahkemenin adı, davayı açan taraf ile davalı tarafın ad, soyad ve adres bilgileri, davanın konusu (boşanma), iddiaların ispatlandığı deliller, dilekçenin son bölümünde ise açık talep yer almalıdır.

Günceleme: 26/05/2023 10:37

Benzer Reklamlar