Ankara-İstanbul Hızlı Tren projesinde son durum

Hızlı Tren Projesi, Ankara-İstanbul arasındaki mevcut hattan bağımsız 250 km/saat hıza uygun, tamamı elektrikli, sinyalli yeni çift hattı hızlı demiryolu yapımını içermektedir.

Bugün için Ankara – İstanbul arasındaki mevcut hattın toplamı 576 km olup, tümü sinyalli ve elektriklidir.

Mevcut hattan bağımsız, 250 km/saat hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli, olarak inşa edilen Hızlı Tren hattı tamamlandıktan sonra, iki büyük kent arasındaki mesafe, 533 km’ ye inecektir.

Proje 10 ayrı bölümden oluşmaktadır.

• Ankara-Sincan : 24 Km
• Ankara-Hızlı Tren Garı
• Sincan-Esenkent : 15 Km
• Esenkent-Eskişehir : 206 Km
• Eskişehir Gar geçişi
• Eskişehir-İnönü : 30 Km
• İnönü-Vezirhan : 54 Km
• Vezirhan-Köseköy : 104 Km
• Köseköy-Gebze : 56 Km
• Gebze-Haydarpaşa : 44 Km

44 km ‘ Lik Gebze-Haydarpaşa kesimi Marmaray projesi ile yüzeysel metroya dönüşeceğinden Marmaray Projesi kapsamında yapılacaktır.

Proje kapsamında ayrıca 12 adet hızlı tren seti ve hızlı tren depo yapımı işleri yer alıyor

Ankara – İstanbul Hızlı Tren Projesi, iki etapta tamamlanacaktır.

Projenin Ankara – Eskişehir kesimi 2009 yılı içinde hizmete açılırken, Eskişehir – İstanbul arasındaki inşaat çalışmaları ise devam ediyor.

PROJENİN AMACI

• Ankara ve İstanbul arasında çift hatlı, elektrikli, sinyalli, 250 km hıza uygun hızlı demiryolu inşa edilerek hızlı, konforlu, güvenli bir ulaşım imkânı yaratmak
• Yolcu taşımacılığında yaklaşık % 10 olan demiryolu payını % 78’e çıkartmak.
• Ankara-İstanbul arasındaki seyahat süresinin azaltmak.

PROJENİN YAPILMASI İLE NELER GERÇEKLEŞECEK

• Karayolu, demiryolu ve havayolu trafiği açısından en yoğun yolcu ve yük aksı olan Ankara- İstanbul hattında demiryolunun rekabet şansı artarak, yolcu payı %10’dan %78’e yükselecek
• Ankara-İstanbul hattında, demiryolu ile ortalama 7 saat, karayolu ile 5-6 saat, havayolu ile merkezden merkeze ve servis araçlarını kullanmak koşuluyla 3-4,5 saatlik seyir süresi Esenkent- Eskişehir kesiminin devreye girmesiyle;
• Ankara-İstanbul 4-4,5 saate,
• Ankara-Eskişehir l saate inerken,
• Ankara-İzmir hattındaki seyahat süresi de kısalacak
• Esenkent-İnönü ve İnönü-Köseköy’ün, her iki etabın devreye girmesiyle;
• Ankara-İstanbul 3 saate,
• Ankara-Gebze 2 saat 30 dakikaya inecek.
• Seyahat süresindeki bu önemli zaman tasarrufu, kentleri adeta birbirinin banliyösü haline ge­tirecek, eğitim ve iş gibi zorunlu nedenlerle farklı kentte ikamet edenlere günübirlik gidip gelme fırsatı sunacak.
• Kentler arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel etkileşim artacak.
• Marmaray ile entegre edilerek, Avrupa’dan Asya’ya kesintisiz yolcu taşimacılığı yapılacak.
• Diğer hızlı tren projeleri de devreye girdiğinde, ülkemizin önemli hatlarında hızlı tren ağları oluşacak.
• Mevcut hattan ayrı olarak inşa edilen çift hatlı hızlı tren hattı, yük ve diğer trenler için korunan mevcut hattın kapasitesini artıracak, bu diğer hatlara da olumlu yansıyacak.
• Her geçen gün kentleşme oranı artan, sanayileşen ülkemiz çağdaş toplu taşıma araca olan hızlı trenle, 21. yüzyıla, “Yeni Demiryolu Çağı”na önemli bir adım atmış olacak.
• Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde olan ülkemiz, ulaşım altyapısıyla da bu sürece hazırlanmış olacak.
• Toplu taşımada en çağdaş taşıma sistemi olan, petrole bağımlı olmayan, yapım maliyeti düşük, kullanım ömrü uzun, otoyollara göre daha az arazi kullanan, çevre kirliğine yol açmayan demiry­olunun, çağı yakalamasıyla birlikte rekabet gücü ve ulaşım payı artacak; dengeli ulaşım sistemi, ekonomiden sosyal kültürel hayatımıza kadar birçok olumlu etkiler yapacak.

Hızlı tren çağı ile önü açılan demiryolları geliştikçe, Türk halkı demiryolu ulaşım sistemini daha iyi tanıyacak ve ona sahip çıkacak.

Esenkent-Eskişehir’de neler yapıldı..

· 2,5 milyon kamyon ile 25 milyon ton hafriyat yapıldı,
· 164 Bin Kamyon Yükü İle 2,5 Milyon Ton Balast Taşındı
· 254 Adet Menfez,
· 26 Adet Karayolu Üst Geçidi
· 13 Adet Nehir Köprüsü,
· 30 Adet Karayolu Alt Geçidi,
· 2 Adet Karayolu Geçiş Köprüsü,
· 7 Adet Tren Köprüsü,
· Toplam 3926 Metre Uzunluğunda 4 Adet Viyadük,
· 471 m Uzunluğunda 1 Adet Tünel Yapıldı.
· Toplam 57 Bin Ton Ray,
· 680 Bin Adet Travers Döşendi.
Sonuç olarak; Esenkent-Eskişehir hızlı tren hattı mevcut hattan bağımsız 250 km/saat hıza uygun çift hatlı olarak inşa edildi.

Hızlı Tren Hattında Yapılan Testler

Tüm dünya’daki hızlı tren hatlarında ticari taşımacılığa başlamadan önce belli sürelerde kontrol ve test sürüşleri yapılmakta.

Hızlı tren hatlarına sertifika vermeye yetkili uluslar arası yetkili kuruluş olan TÜV SÜD Rail Gmbh ile 30.03.2007 tarihinde sözleşme imzalandı.

Test sürüşlerinin yapılması için İtalya’dan kiralanan 2 lokomotif ve 4 vagonla set haline getirilen ETR 500 hızlı tren seti ile 25.04.2007 tarihinde test sürüşlerine başlandı.

TÜV SÜD Rail Gmbh firmasınca uygulanan yöntemlerle kademe kademe hızlar arttırılarak yapılan test sürüşlerine TÜV SÜD, TCDD’nin teknik elemanları ve Üniversitelerimizden öğretim üyeleri katıldı.

Yapılan test sürüşlerinde 275 km/saat ve üzeri hızlara erişildi.

Daha sonra yapılan test sürüşlerine, İspanya’dan satın alınan ve bu hatta yolcu taşıyacak olan yeni hızlı tren setleri ile devam edildi.

Yüksek Hızlı Tren hattı Hizmete açıldı. 13 Mart 2009

Yapılan Testlerin ardından, 13 Mart 2009 tarihinde Sn Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle Ankara-Eskişehir Yüksek Hızlı Tren hattı işletmeye açıldı.

ESKİŞEHİR-İNÖNÜ ( 30 km )

Bu kesimdeki altyapı işleri için 24.03.2006 tarihinde SİGMA İnş.ve Turz.İşl.Tic.AŞ ile sözleşme imzalanmış ve 03.04.2006 tarihinde çalismalara başlanmıştır. Bahse konu kesimin altyapı ikmal işlerinin ihalesi 07.04.2008 tarihinde yapılmış ve 03.07.2008 tarihinde SİGMA İnş.ve Turz.İşl.Tic.AŞ ile sözleşme imzalanmıştır.
Söz konusu firmaya 22.07.2008 tarihinde yer teslimi yapılarak çalismalara başlanmıştır. İlk sözleşme kapsamında yapılması gereken imalatlar tamamlanarak iş %100 keşif bedeliyle sonlandırılmış olup tamamlanamayan işler için ikmal ihalesi yapılmıştır. Söz konusu işin tasfiye işlemleri 24/10/2008 tarihinde yapılarak toplam 27 km’lik kesim üstyapiya inşaatının yapılması için hazır hale getirilmiştir. Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. ile 27.12.2007 tarihinde sözleşme imzalanmış ve 14.01.2008 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

SİNCAN-ESENKENT ( 15 km )

15 km .lik Sincan-Esenkent kesiminin 24.03.2006 tarihinde SİGMA İnş.ve Turz.İşl.Tic.AŞ ile sözleşme imzalanmış ve 03.04.2006 tarihinde çalismalara başlanmıştır.

Projede altyapı işlerinde %120 keşif art ışı ile i ş bitirilerek 22/10/2008 tarihinde işin geçici kabulü yap ı lm ış ve Üstyapiya yer teslimi yapılmıştır. EMRE RAY Enerji İnş.San. Ve Tic.Ltd.Şti. ile 25.04.2008 tarihinde sözleşme imzalanmış ve 15.08.2008 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

Bu kesimin yapımı tamamlanmış olup, çalışmaları müteakip 2010 yılı Haziran ayında yol işletmeye açılmıştır..

ESKİŞEHİR GAR YER ALTINA ALINIYOR

Eskişehir içindeki şehir ulaşim yollarının mevcut demiryolu hatlarını farlı noktalarda kesmesi nedeniyle, mevcut hemzemin geçitlere çözüm getirilmesi amacıyla Eskişehir Geçişinin yer altından sağlanması planlanmıştır.

Eskişehir Gar’daki mevcut Yük ve Depo Merkezlerinin kent dışına çikarilarak müşterilere daha etkin bir hizmet sunulması kapsamında Eskişehir Gar’da yapılan yük elleçleme ve depo bakım hizmetlerinin Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi mevkiindeki Hasanbey’e nakledilmesi planlanmıştır.

Eskişehir Gar geçişi projesi toplam 3,4 km . uzunluğunda olup, 2240 m si kapalı kesit, 1151 m si ise U kesitli yarmadan oluşmaktadır.

. Tünel içinde;
. 2 adet hızlı tren hattı,
. 2 adet konvansiyonel hat,
. 1 adet yük hattı
. olmak üzere 5 hat yapılacaktır.
. U kesit içi ise 2 hızlı ve 1 konvansiyonel olmak üzere 3 hat olarak dizayn edilmiştir.

Eskişehir Gar Geçişi ihalesi 08.11.2007 tarihinde yapılmış olup, NET Yapı ve Tic.Ltd.Şti.- GÜLÇUBUK İnş. Mak. Turz. San. Tic. Ltd. Şti. İŞ ORT. ile 03.03.2008 tarihinde sözleşme imzalanarak, 18.03.2008 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

İNÖNÜ-VEZİRHAN, VEZİRHAN-KÖSEKÖY ( 158 km )

Projenin 158 km .lik 2.Etabı ise, Köseköy-Vezirhan ve Vezirhan-İnönü olmak üzere iki kesimde yapılacaktır.

. KESİM – 1: KÖSEKÖY-VEZİRHAN: 104 km

. KESİM – 2: VEZİRHAN-İNÖNÜ: 54 km
Her iki kesimin de sözleşmeleri ile Kredi anlaşması imzalanmış ve bakanlar Kurulu kararı alınmıştır. 2008 yılı içerisinde avans ödemesi ve yer teslimi yapılmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

KÖSEKÖY-GEBZE

Ankara-İstanbul Hızlı Tren projesinin ihalesi yapılan İnönü-Vezirhan-Köseköy kesimi ile Marmaray Projesi kapsamında yer alan Gebze-H.Paşa arasının birbirine bağlanması amacıyla Köseköy-Gebze arasının Hızlı Tren işletmeciliğine uygun hale getirilmesi planlanmıştır.
56 km lik kesimin ihale hazırlıkları devam etmekte olup, Bu kesimin inşaatının 2.etapla eşzamanlı olarak bitirilmesi planlanmıştır.

ANKARA-SİNCAN ( 24 km )

Ankara-İstanbul Hızlı tren projesinin bir parçası olan Ankara-Sincan arasındaki 24 km .lik kesimin hızlı tren işletmeciliğine uygun hale getirilmesi ile mevcut banliyö hatları, peron ve istasyonların düzenlenmesi amacıyla proje çalismalari yapılmıştır

Bu hat kesimindeki yolların ve istasyonlar yeniden düzenlenerek, Ankara-Behiçbey arasında 2 adet hızlı tren, 2 adet banliyö trenleri ve 2 hat konvansiyonel olmak üzere 6 hat, Behiçbey-Sincan arasında da 2 adet hızlı tren, 2 adet banliyö ve 1 adet konvansiyonel olmak üzere 5 hat yapılması planlanmıştır

Bu hat kesiminde hızlı tren işletmeciliği ile birlikte şehir içi ulaşimı sağlamak üzere yapılacak olan banliyö hatları ve hizmet birimleri metro standardında inşa edilecektir.

Ankara-Sincan kesimi ihalesine 2010 yılı içinde çıkılması ve 2011 yılı içerisinde inşaatının tamamlanması planlanmıştır.

ESKİŞEHİR GAR GEÇİŞİ ALTYAPI İNŞAAT İŞLERİ

Yakl. Fiz. Gerçekleşme % 65

-Projesinde belirtilen L kesit duvarların 96 metresi, U kesit duvarların 400 metresi, K kesit duvarların 877 metresinin imlatları tamamlanmıştır.
-Ankara yönünden başlanılan projenin 1400 m.si tamamlanmış bulunmaktadır.
-Sakarya hemzenin geçidinin olduğu bölgenin imalatı tamamlanmış, Bağlar geçidine gelinmiştir.
-Muttalip Köprüsünün yıkımına tamamlanmıştır.
-28.02.2011 tarih ve 14696 sayılı Genel Müdürlük oluru ile yeni Eskişehir Hızlı Tren Garının mevcut Gar sahamızda, yüzeyde teşkil edilmesi onayı alınmıştır.

ESKİŞEHİR- İNÖNÜ ARASI YOL ÜSTYAPI YAPIM İŞİ

ESKİŞEHİR-HASANBEY
Geçici işgali yapılarak hat işletmeye açılmıştır.

ESKİŞEHİR-İNÖNÜ
FİZİKSEL İLERLEMELER (%)
ALTYAPI ÜSTYAPI ELEKTRİFİKASYON SİNYAL&TELEKOM
90 80 42 68

-Çamlıca Karagözler arasındaki altyapı imalatları tamamlanmıştır.
-Çukurhisar İltisak hattı köprüsü tamamlandı.
-29 km.lik güzergahın 27 km.lik bölümü tamamlanarak üst yapıya teslim edildi.
-UK-4 köprüsü imalatında tamalandı.
-Satılmış köyünde yapılacak yaya geçidinin imalatı tamamlandı.(Konvansiyel hatta kadar).

 1. ETAP İNÖNÜ – VEZİRHAN
  FİZİKSEL İLERLEMELER (%)
  ALTYAPI ÜSTYAPI ELEKTRİFİKASYON SİNYAL&TELEKOM
  43 1 1 2

-Yüklenici firmaya 22.09.2008 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.
-Toplam 19 adet 29139 metrelik t tünelde 17 adedinin delme işlemi devam etmekte olup, 10 adedinin delme işlemi tamamlanmıştır. Ayrıca 7 adedinin beton kaplaması tamamlanmıştır.
-Toplam 15001 metre tünel delgisi tamamlanmıştır.
-Toplam 13 adet 5856 metre viyadükten 9 adedinin (4493 metre) çalışmaları devam etmektedir.
-9 adet menfezin imalatı tamamlanmış olup, 10 adet menfezin imalatı devam etmektedir.
-4 adet altgeçit inşaatı tamamlanmış olup, 22 menfezin imalatı devam etmektedir.
-4 adet altgeçidin imalatı tamamlanmış olup, 6 altgeçit imalatı devam etmektedir.
-2 adet üstgeçit imalatı devam etmektedir.
-İnönü -Vezirhan (Kesim-2) ve Vezirhan-Köseköy (Kesim-1) yapım işlerinde sözleşme bedelinin %40’ı kadar iş artışına izin verilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı 29.03.2011 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır. % 40 iş artışı nedeniyle ek süre uzatımı verilmiş olup, altyapı inşaat işlerinin 30.12.2013 tarihinde bitirilmesi planlanmaktdır.

 1. ETAP VEZİRHAN – KÖSEKÖY
  FİZİKSEL İLERLEMELER (%)
  ALTYAPI ÜSTYAPI ELEKTRİFİKASYON SİNYAL&TELEKOM
  50 1 1 1

-Yüklenici Firmaya 21.10.2008 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.
-Toplam 8 adet tünelden (11342 m) 6 adet delme işlemi tamamlanmıştır.13A-15 nolu tünellerde delme işlemi devam etmektedir.. Toplam 10.476 metre tünel delgisi tamamlanmıştır.
-Toplam 18 adet 4274 metre viyadükten 8 (4274 m) adedinde çalışmalar devam etmektedir.
-44 adet menfezin imalatı bitmiştir.
-13 adet altgeçit imalatı bitmiştir.
-5 adet üstgeçit bitmiştir.
-4 adet üstgeçit ve 38 adet menfezde çalışmalar devam etmektedir.
-Ayrıca güzergah boyunca yapılan kazı miktarı: 2.599.789, Dolgu Miktarı: 172.248 m3. dür.
-İnönü-Vezirhan (Kesim-2) ve Vezirhan-Köseköy (Kesim-1) yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 40’ı kadar iş artışına izin verilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 29.03.2011 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır. % 40 iş artışı nedeniyle ek süre uzatımı verilmiş olup, altyapı inşaat işlerinin 30.12.2013 tarihinde bitirilmesi planlanmaktadır.

Levent Ozen hakkında
Her yıl yüksek hızda büyüyen Türkiye demiryolu sektörü Avrupa’nın lideri. Bu hızını yüksek hızlı trenlerden alan demiryollarına yapılan yatırımlar da artmaya devam ediyor. Ayrıca şehiriçi ulaşım için yapılan yatırımlarla birlikte, yerli üretim yapan pek çok firmamızın yıldızı parlamaktadır. Yerli tramvay, hafif raylı sistem ve metro aracı üreten firmaların yanında, Türk yapımı yüksek hızlı “milli tren” imalatına başlanmış olması gurur vericidir. Bu gurur verici tabloda olmaktan bizde oldukça mutluyuz.

İlk yorum yapan olun

Yorumlar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.