Sirkeci Garı röleve proje ihalesi 29.12.2011’de yapılacakT.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İHALELERİ

 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YAPIM İŞLERİ İHALE DETAYI
  İHALE SORUMLUSU MÜDÜRLÜK 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
  İHALE SORUMLUSU YÖNETİCİ Melahat TÜRKER
  TELEFON VE FAKS NO 216-3488020-4441 216-3362257
  İLAN TARİHİ 05.12.2011
  İHALE TARİHİ VE SAATİ 29.12.2011 14:00
  YAPIM İŞİNİN KONUSU Sirkeci Gar,Ambar, Eski İşletme Binaları RRR Proje
  YAPIM İŞİNİN YAPILACAĞI YER TCDD 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ H.PAŞA/KADIKÖY/İSTANBUL
  ELEKTRONİK POSTA ADRESİ

İHALE İLANININ TAM METNİ

SİRKECİ GAR SAHASINDAKİ AMBAR BİNASI, GAR BİNASI VE İŞLETME BİNASINA AİT RÖLEVE- RESTİTÜSYON-RESTORASYON (RRR) PROJELERİNİN HAZIRLANMASI İŞİ.

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

(TCDD) 1. BÖLGE EMLAK VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

”Sirkeci Gar Sahasındaki Ambar Binası, Gar Binası ve İşletma Binasına ait röleve- restitüsyon-restorasyon (RPP)Projelerinin Hazırlanması İşi” , Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmeliğin 23. Maddesine göre açık ihale usulü ile( teklif birim fiyatlı ) ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası:2011/189286

1-İdarenin

a) Adresi:TCDD 1. BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ EMLAK VE İNŞAAT MÜDÜRLÜGÜ 3. KAT İHALE BÜROSU NO.308 34716 KADIKÖY /İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası:2163488020-4441 – 2163362257

c) Elektronik Posta Adresi:-

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):www.tcdd.gov.tr

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı:Yaklaşık İnşaat Alanı 9.338 m2 Olan 3 Adet Binanın Röleve- Restitüsyon-Restorasyon Projelerinin Hazırlanması İşi.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:TCDD 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ASMAKAT TOPLANTI SALONU H.PAŞA/KADIKÖY/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati:29/12/2011 – 14:00

Reklamlar