TCDD 270 İşçi AlacakBaşvurular Türkiye İş Kurumuna yapılacaktır. Türkiye İş Kurumuna kayıtlı olanlar talebimize başvuru yapmış sayılmaz. Kuruma kayıtlı olanların ilan edilen talebimize başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

Mühendis işçi alımı için başvuracak adaylarda;

 1-Yüksek hızlı tren demiryolu yapım işlerinde en az 1 yıl tecrübeli olmak şartı ve 2010 yılı KPSS dan en az 60 puan alma şartı aranmaktadır. Adayların çalışmalarını yüklenici veya müşavir firmadan  alacakları yazı, SSK sicil numarası ile SSK işyeri sicil numarasının yazılı olduğu hizmet belgesi  ve SSK hizmet dökümüyle belgeleyeceklerdir.

Yüksek hızlı tren demiryolu yapım işlerinde taşeron firmada en az 1 yıl çalışanlar ise bunu taşeron firmadan alacağı yazı, SSK sicil numarası ile SSK işyeri sicil numarasının yazılı olduğu hizmet belgesi ve SSK hizmet dökümüyle belgeleyecek, ayrıca çalıştığı taşeron firmanın hangi yüklenici veya müşavir firmaya taşeron olarak iş yaptığı hakkında yüklenici veya müşavir firma yazısı getirecektir.

2- Mühendis İşçiliği sanat kolunda  işe alınacaklar  halen yapımı devam etmekte olan yüksek hızlı tren demiryolu yapım işleri ileride yapılacak olan yeni demiryolu etüt, proje ve yapım işleri için değişik il ve ilçelerdeki şantiyelerde görevlendirilecekler, ihtiyaç durumuna göre çalışma yerleri zaman içerisinde değişebilecektir.

3- Adayların B grubu sürücü belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

4- Adaylarda Yabancı dil seviyesi tercih nedeni olacaktır.

5-Nihai listede yer alacak adayların sözlü sınava katılmak için, TCDD web sitesinde yayınlanacak olan tarihler arasında yukarıda istenilen belgelerle birlikte, nüfus kayıt örneği, adli sicil kaydı (Cumhuriyet Savcılığından), tahsil, askerlik (terhis, tecil veya muaf), 1 adet resim, ikametgah ilmühaberi, KPSS sonuç belgelerinin tasdiksiz birer sureti ile İş Talep Bilgi Formunu (web sitesinde yayınlanacaktır.)  eksiksiz olarak doldurarak TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Gar/ANKARA adresine şahsen gelerek teslim edecekler, belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

6-Sözlü sınav tarihinin www.tcdd.gov.tr web sitemizde ilan edilecek ve Nihai listede yer alacak adayların adreslerine tebligat gönderilecektir.

7-Kuruluşumuzda görev alacak  mühendis işçiler  4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacak ve deneme süresi 4 ay dır.

8-Yapılacak sözlü sınavı sonucunda başarılı olan Mühendis İşçiliği sanat kolunda işe alınacak işçi personel adaylarından, ayrıntılı olarak tam teşekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden Görme Dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş), Renk Muayenesi (ishihora testi yapılmış), İşitme Odiyometri sonucu saf ses ortalaması fısıltıyı kaç metreden duyduğu belirtilmiş şekilde sağlık kurulu raporu istenecektir. Bu raporlar Kuruluşumuz Sağlık Müdürlüklerince Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi uyarınca incelenecek, sağlık durumları uygun olmayan adayların ataması yapılmayacaktır.

KURULUŞUMUZ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE BAĞLI İŞYERLERİNE 56 ADET LOKOMOTİF TAMİRCİLİĞİ    (Mekaniker Lokomotif)  –  54 ADET VAGON İMAL VE TAMİRCİLİĞİ (Mekaniker Vagon)   –  25 ADET YOL BAKIM ONARIM  (Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı)  İŞÇİLİĞİ SANAT KOLUNDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE TOPLAM 135 ADET İŞÇİ ALINACAKTIR. TALEBİMİZ  TÜRKİYE İŞ KURUMUNDA 21.12.2011 TARİHİNDE YAYINLANMIŞ OLUP 10 GÜN İLANDA KALACAKTIR. 

 

Lokomotif    Tamirciliği  (Mekaniker Lokomotif) ,   Vagon İmal ve Tamirciliği   (Mekaniker Vagon)  ve YolBakım Onarım İşçiliği (Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı   sananat kolunda işe alınacak adaylarda;

 

1- Meslek lisesi    Ağaç İşleri,  Bilgisayar,  Döküm,  Elektrik,  Elektrik-Elektronik, Elektronik,  Harita Kadastro,        İş Makinaları, Kalıpçılık, Makine, Makine Ressamlığı, Metal, Mobilya-Dekorasyon, Motor, Sıhhı Tesisat-Isıtma, Sıhhı Tesisat ve Kalorifercilik, Tesviye ,Yapı, Yapı Ressamlığı bölümü  mezunu olmak.

Meslek Yüksek Okulu   Motor, Makine bölümü mezunu olmak ,

2- Lokomotif    Tamirciliği  (Mekaniker Lokomotif)  ve Vagon İmal ve Tamirciliği   (Mekaniker Vagon)    sanat   kolunda   çalıştırılmak   üzere   işe   alınacak işçilerde,  yük  ve  yolcu  taşımacılığının   birlikte  yapıldığı  raylı  sistemlerde hareket eden lokomotif ve vagonların tamirinde en az  6  ay tecrübeli olmak,

3-YolBakım Onarım İşçiliği (Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı)  sanat kolunda çalıştırılmak üzere işe alınacak işçilerde, yük ve yolcu taşımacılığının birlikte yapıldığı raylı sistemlerde yol bakım ve onarım işlerinde en az  6 ay tecrübeli olmak  şart ları  aranmaktadır..

Adaylar çalışmalarını işyerinden alacakları yazı, SSK sicil numarası ile SSK işyeri sicil numarasının yazılı olduğu hizmet belgesi ve SSK hizmet dökümüyle belgeleyeceklerdir.

4-Adaylar ilan edilen müracaat tarihleri çakışan taleplerimizden sadece bir işyerine müracaat edebilecektir.

5-Nihai listede yer alacak adaylar sözlü sınava katılmak için, yukarıda istenilen belgelerle birlikte, TCDD web sitesinde yayınlanacak olan tarihler arasında, nüfus kayıt örneği, adli sicil kaydı (Cumhuriyet Savcılığından), tahsil, askerlik (terhis, tecil veya muaf), 1 adet resim, ikametgah ilmühaberi, KPSS sonuç belgelerinin tasdiksiz birer sureti ile İş Talep Bilgi Formunu (web sitesinde yayınlanacaktır.) eksiksiz olarak doldurarak TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Gar/ANKARA adresine şahsen gelerek teslim edecekler, belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

6-Sözlü sınav tarihleri www.tcdd.gov.tr web sitemizde ilan edilecek ve Nihai listede yer alacak adayların adreslerine tebligat gönderilecektir.

7-Kuruluşumuzda görev alacak işçi personel 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacak ve deneme süresi 4 ay dır.

8-Yapılacak sözlü sınavı sonucunda başarılı olan; Lokomotif Tamirciliği, ,   Vagon İmal ve Tamirciliği,   YolBakım Onarım İşçiliği   sanat kolunda işe alınacak işçi personel adaylarından, ayrıntılı olarak tam teşekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden Görme Dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş), Renk Muayenesi (ishihora testi yapılmış), İşitme Odiyometri sonucu saf ses ortalaması fısıltıyı kaç metreden duyduğu belirtilmiş şekilde sağlık kurulu raporu istenecektir. Bu raporlar Kuruluşumuz Sağlık Müdürlüklerince Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi uyarınca incelenecek, sağlık durumları uygun olmayan adayların ataması yapılmayacaktır.

9-Ataması yapılan adaylar, atandığı işyerinde en az 5 yıl çalışacak, bu süre içerisinde nakil isteyemeyecektir.

10-Ataması yapılan adaylar, vardiyalı olarak 24 saat esasına göre gece gündüz çalıştırılabilecektir.

11-Adayların çalışacağı işyerini mağdur duruma düşmemeleri için müracaat etmeden önce görmeleri gerekmektedir.

12-Ataması yapılıp, işe başlayan adaylar, 7 yıl içerisinde 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci       maddesinin II inci fıkrasına göre veya kendi isteğiyle ayrıldıklarında, eğitim, kurs ve staj programları süresince aldıkları ücretlerin ve meslekleri hakkında işveren tarafından verilen eğitim, kurs ve staj programlarına ait sürelerin günün, geçerli şartlara göre hesap edilecek maliyetinin ½ si tutarında Kuruluşumuza tazminat ödeyecektir.

Alınacak İşyerleri  ve KPSS şartı aşağıda tabloda gösterilmiştir.

 

TÜRKİYE İŞ KURUMUNDA 21.12.2011 TARİHİNDE İLANA ÇIKILAN TALEPLERİMİZ

İLİ

İLAN EDİLEN
İŞYERİ ADI   VE  SANAT KOLU

ALINACAK
SANAT
KOLU

ALINACAK İŞÇİ SAYISI

İL DÜZEYİ İLAN

KPSS ŞARTI

İSTANBUL H.Paşa Vag.Bak.Onr.Atl.Müd. Vagon
İmal ve
Tamirciliği

5

5

2010 KPSS’den EN AZ 60 PUAN ALMAK

H.Paşa Loko Bak. Atl. Müd. Lokomotif
Tamirciliği

13

13

TOPLAM

 

18

18

BİLECİK Bilecik Vag.Bak.Onr.At.Müd. Vagon İmal ve Tamirciliği

1

1

2010 KPSS’den EN AZ 60 PUAN ALMAK

TOPLAM

 

1

1

SAKARYA Arifiye Vagon Servis Şefliği Vagon İmal ve Tamirciliği

4

4

2010 KPSS’den EN AZ 60 PUAN ALMAK

TOPLAM

 

4

4

ANKARA Ankara Loko Bak. Atl. Müd. (ML) Lokomotif Tamirciliği

5

5

2010 KPSS’den EN AZ 60 PUAN ALMAK

Ankara Vag.Bak.Onr.Atl.Müd. Vagon İmal ve Tamirciliği

7

7

Ankara Loko Bak. Atl. Müd. (MYO) Lokomotif Tamirciliği

1

1

TOPLAM

 

13

13

  Eskişehir Depo Müdürlüğü (ML) Lokomotif Tamirciliği

20

20

2010 KPSS’den EN AZ 60 PUAN ALMAK

Eskişehir Vag.Bak.Onr.Atl.Müd. Vagon İmal ve Tamirciliği

14

14

Eskişehir 291 Yol Bak.Onr.Şef. Yol Bakım Onarım İşçiliği

2

2

Alpu 292 Yol Bak.Onr.Şef. Yol Bakım Onarım İşçiliği

2

2

TOPLAM

 

38

38

ÇANKIRI Çankırı Cer Atelye Müdürlüğü Lokomotif Tamirciliği

1

1

2010 KPSS’den EN AZ 60 PUAN ALMAK

TOPLAM

 

1

1

İZMİR Alsancak Vag.Bak.Onr.Atl.Müd. Vagon İmal ve Tamirciliği

13

13

2010 KPSS’den EN AZ 60 PUAN ALMAK

İzmir Liman Aliağa Tk.3153 Yol Bakım Onarım İşçiliği

2

2

TOPLAM

 

15

15

BALIKESİR Balıkesir Depo Müdürlüğü Vagon İmal ve Tamirciliği

4

4

2010 KPSS’den EN AZ 60 PUAN ALMAK

TOPLAM

 

4

4

SİVAS Sivas Loko Bak.Onr.Atl.Müd. Lokomotif Tamirciliği

1

1

2010 KPSS’den EN AZ 60 PUAN ALMAK

Sivas Loko Bak.Onr.Atl.Müd. (MYO) Lokomotif Tamirciliği

1

1

Demirdağ Vag.Bak.onr.Atl.Müd. Vagon İmal ve Tamirciliği

4

4

Divriği 431 Yol Bak.Onr.Şf. Yol Bakım Onarım İşçiliği

1

1

TOPLAM

 

7

7

ERZURUM Erzurum 451 Yol Bak.Onr.Şef. Yol Bakım Onarım İşçiliği

3

3

2010 KPSS’den EN AZ 60 PUAN ALMAK

TOPLAM

 

3

3

MALATYA Doğanşehir 522 Yol Bak.Onr.Şf. Yol Bakım Onarım İşçiliği

1

1

2010 KPSS’den EN AZ 60 PUAN ALMAK

Malatya 532 Yol Bak.Onr.Şf. Yol Bakım Onarım İşçiliği

2

2

TOPLAM

 

3

3

ELAZIĞ Elazığ Depo Müdürlüğü Lokomotif Tamirciliği

1

1

2010 KPSS’den EN AZ 60 PUAN ALMAK

Maden 544 Yol Bak.Onr.Şf. Yol Bakım Onarım İşçiliği

1

1

Palu 551 Yol Bak.Onr.Şf. Yol Bakım Onarım İşçiliği

1

1

TOPLAM

 

3

3

DİYARBAKIR Diyarbakır 511 Yol Bak.Onr.Şf. Yol Bakım Onarım İşçiliği

1

1

2010 KPSS’den EN AZ 60 PUAN ALMAK

TOPLAM

 

1

1

K.MARAŞ Pazarcık 521 Yol Bak.onr.Şf. Yol Bakım Onarım İşçiliği

1

1

2010 KPSS’den EN AZ 60 PUAN ALMAK

TOPLAM

 

1

1

BİNGÖL Genç 552 Yol Bak.Onr.Şf. Yol Bakım Onarım İşçiliği

1

1

2010 KPSS’den EN AZ 60 PUAN ALMAK

TOPLAM

 

1

1

BATMAN Batman 513 Yol Bak.Onr.Şf. Yol Bakım Onarım İşçiliği

1

1

2010 KPSS’den EN AZ 60 PUAN ALMAK

TOPLAM

 

1

1

VAN Van 561 Yol Bak.Onr.Şf. Yol Bakım Onarım İşçiliği

1

1

2010 KPSS’den EN AZ 60 PUAN ALMAK

TOPLAM

 

1

1

ADANA Adana Loko Bak.Onr.Atl.Müd. Lokomotif Tamirciliği

2

2

2010 KPSS’den EN AZ 60 PUAN ALMAK

Adana Vag.Bak.Onr.Atl.Müd. Vagon İmal ve Tamirciliği

2

2

Adana 634 Yol Bak.Onr.Şf. Yol Bakım Onarım İşçiliği

1

1

TOPLAM

 

5

5

HATAY İskenderun Depo Müdürlüğü Lokomotif Tamirciliği

1

1

2010 KPSS’den EN AZ 60 PUAN ALMAK

TOPLAM

 

1

1

NİĞDE Ulukışla 631 Yol Bak.Onr.Şf. Yol Bakım Onarım İşçiliği

1

1

2010 KPSS’den EN AZ 60 PUAN ALMAK

TOPLAM

 

1

1

MERSİN Yenice 633 Yol Bak.Onr.Şf. Yol Bakım Onarım İşçiliği

1

1

2010 KPSS’den EN AZ 60 PUAN ALMAK

TOPLAM

 

1

1

A.KARAHİSAR A.Karahisar Loko Bak.Onr.Atl.Md. Lokomotif Tamirciliği

8

8

2010 KPSS’den EN AZ 60 PUAN ALMAK

Afyonşehir 721 Yol Bak.Onr.Şf. Yol Bakım Onarım İşçiliği

1

1

TOPLAM

 

9

9

KÜTAHYA Tavşanlı Depo Müd. Lokomotif Tamirciliği

2

2

2010 KPSS’den EN AZ 60 PUAN ALMAK

Kütahya 714 Yol Bak.Onr.Şf. Yol Bakım Onarım İşçiliği

1

1

TOPLAM

 

3

3

GENEL TOPLAM

135

135

KURULUŞUMUZ İŞYERLERİNE TREN TEŞKİL İŞÇİLİĞİ SANAT KOLUNDA 92 ADET İŞÇİ ALINACAKTIR.TALEBİMİZ TÜRKİYE İŞ KURUMUNDA 21.12.2011 TARİHİNDE İLAN EDİLMİŞ OLUP 10 GÜN İLANDA KALACAKTIR.

Başvurular Türkiye İş Kurumuna yapılacaktır. Türkiye İş Kurumuna kayıtlı olanlar talebimize başvuru yapmış sayılmaz. Kuruma kayıtlı olanların ilan edilen talebimize başvuru yapmaları gerekmektedir.

Tren Teşkil İşçiliği sanat kolunda işe alınacak adaylarda ;

İzmir ilinde Bayındır, Sağlık, Çamlık İstasyon Şeflikleri ile Selçuk Gar Şefliğine, Gaziantep ilinde Akçagöze ve Türkyurdu İstasyon Şefliğine, Osmaniye ilinde Osmaniye Gar Şefliğine , Hatay ilinde Sarıseki İstasyon Şefliğine alınacak adaylarda Meslek Lisesi,
Raylı Sistemler Teknolojisi Elektrik Elektronik Dalı
Raylı Sistemler Teknolojisi Makine Dalı
Raylı Sistemler Teknolojisi İnşaat Dalı
Raylı Sistemler Teknolojisi İşletme Dalı
Raylı Sistemler Teknolojisi Mekatronik Dalı
Elektrik
Elektrik-Elektronik
Otomatik Kumanda
Elektrik Tesisatçılığı
Bobinajcılık
Elektrikçilik
Elektrik-Elektronik Teknolojisi (Bobinaj Dalı)
Elektrik-Elektronik Teknolojisi (Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü Dalı)
Elektrik-Elektronik Teknolojisi (Yüksek Gerilim Sistemleri Dalı)
Elektrik-Elektronik Teknolojisi (Otomasyon Sistemleri Dalı)
Elektronik
Endüstriyel Elektronik
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri (Elektronik)
Elektrik-Elektronik Teknolojisi (Endüstriyel Bakım Onarım Dalı)
Elektrik-Elektronik Teknolojisi (Görüntü ve Ses Sistemleri Dalı)
Elektrik-Elektronik Teknolojisi (Güvenlik Sistemleri Dalı)
Telekomünikasyon
Elektrik-Elektronik Teknolojisi (Haberleşme Sistemleri Dalı)
Mekatronik
Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Mekatronik Dalı)Bölümü mezunu olmak.

İzmir ili Ayvacık,Biçerova,Emiralem İstasyon Şefliklerine ,
Sivas ili Demirdağ ve Çetinkaya Gar Müdürlüklerine,
Malatya ili Fırat İstasyon Şefliği işyerine ,
Konya ili Argıthan İstasyon Şefliğine ,
Mardin ili Nusaybin Gar Şefliğine alınacak Tren Teşkil İşçiliği adaylarında KPSS şartı olmayıp, Meslek Yüksek Okulu Raylı Sistemler İşletmeciliği bölümü mezunu olmak.

Denizli ili Bozkurt İstasyon Şefliği ,
Erzincan ili Alp, Bağıştaş, Demirkapı, Erbaş, Eriç, Kemah, Tanyeri, Çaltı İstasyon Şefliklerine,
alınacak Tren Teşkil İşçiliği adaylarında Meslek Yüksek Okulu,
Raylı Sistemler İşletmeciliği
Raylı Sistemler Elektrik Elektronik Teknolojisi
Raylı Sistemler Yol İşletmeciliği
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi
Raylı Sistemler
Raylı Sistemler Makina Teknolojisi
Demir yolu İnşaatı ve İşletmeciliği
Demiryolu Araçları veya Raylı Sistemler Teknolojisi bölümlerinden mezun olmak.

Balıkesir ili Gazellidere, Mezitler, Nusrat, Sindirler,
Amasya ili Boğazköy, Hacıbayram, Kızılca, Kızoğlu İstasyon Şefliği,
Erzurum ili Aşkale Gar Şefliği, Ilıca, Köprüköy, Uzunahmet İstasyon Şefliklerine,
Kars ili Akyaka, Benliahmet, Sarıkamış, Selim, Süngütaşı, Topdağı İstasyon Şefliklerine,
Samsun ili Havza Gar Şefliği , Çukurbük, Ladik, Meşelidüz İstasyon Şefliklerine,
Sivas ili Çetinkaya, Demirdağ Gar Müdürlüğü, Kangal, Subaşı, Demiriz İstasyon Şefliklerine,
Tokat ili Zile Gar Şefliği, Güzelbeyli, Ulusulu, Yeşilyurt, Artova İstasyon Şefliklerine,
Afyonkarahisar ili Ekinova, İhsaniye, Yıldırımkemal, Büyükçobanlar, Sultandağı İstasyon Şefliklerine,
Bursa ili Gökçedağ, Piribeyler İstasyon Şefliklerine alınacak Tren Teşkil İşçiliği adaylarında
Meslek Lisesi,
Raylı Sistemler Teknolojisi Elektrik Elektronik Dalı
Raylı Sistemler Teknolojisi Makine Dalı
Raylı Sistemler Teknolojisi İnşaat Dalı
Raylı Sistemler Teknolojisi İşletme Dalı
Raylı Sistemler Teknolojisi Mekatronik Dalı bölümü mezunu olmak şartı aranmaktadır.

Tren Teşkil İşçisi alımı için başvuracak adaylarda,

1-Adaylar, ilan edilen müracaat tarihleri çakışan taleplerimizden sadece bir işyerine müracaat edebilecektir.
2-Nihai listede yer alacak adayların sözlü sınava katılmak için, TCDD web sitesinde yayınlanacak olan tarihler arasında, nüfus kayıt örneği, adli sicil kaydı (Cumhuriyet Savcılığından), tahsil, askerlik (terhis, tecil veya muaf), 1 adet resim, ikametgah ilmühaberi, KPSS sonuç belgelerinin tasdiksiz birer sureti ile İş Talep Bilgi Formunu (web sitesinde yayınlanacaktır.) eksiksiz olarak doldurarak TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Gar/ANKARA adresine şahsen gelerek teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.
3-Sözlü sınav tarihleri www.tcdd.gov.tr web sitemizde ilan edilecek ve Nihai listede yer alacak adayların adreslerine tebligat gönderilecektir.
4-Kuruluşumuzda görev alacak işçi personelin 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacak ve deneme süresi 4 ay dır.
5-Yapılacak sözlü sınavı sonucunda başarılı olan Makinist (Tren) İşçiliği sanat kolunda işe alınacak işçi personel adaylarından, ayrıntılı olarak tam teşekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden Görme Dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş), Renk Muayenesi (ishihora testi yapılmış), İşitme Odiyometri sonucu saf ses ortalaması fısıltıyı kaç metreden duyduğu belirtilmiş şekilde sağlık kurulu raporu istenecek ve Psikoteknik muayenesine tabi tutulacaktır. Bu raporlar Kuruluşumuz Sağlık Müdürlüklerince Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi uyarınca incelenecek, sağlık durumları uygun olmayan adayların ataması yapılmayacaktır.
6-Ataması yapılan adaylar, atandığı işyerinden en az 5 yıl çalışacak, bu süre içerisinde nakil isteyemeyecektir.
7-Ataması yapılan adaylar, vardiyalı olarak 24 saat esasına göre gece gündüz çalıştırılabilecektir.
8-Adayların çalışacağı işyerini mağdur duruma düşmemeleri için müracaat etmeden önce görmeleri gerekmektedir.
9-Ataması yapılıp, işe başlayan adaylar, 7 yıl içerisinde 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin II inci fıkrasına göre veya kendi isteğiyle ayrıldıklarında, eğitim, kurs ve staj programları süresince aldıkları ücretlerin ve meslekleri hakkında işveren tarafından verilen eğitim, kurs ve staj programlarına ait sürelerin günün, geçerli şartlara göre hesap edilecek maliyetinin ½ si tutarında Kuruluşumuza tazminat ödeyecektir.

Alınacak işyerleri , işçi sayısı ve KPSS şartı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

ESKİŞEHİR DEPO MÜDÜRLÜĞÜNE 1 ADET , BALIKESİR DEPO MÜDÜRLÜĞÜNE 2  ADET MAKİNİST İŞÇİLİĞİ SANAT KOLUNDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE İŞÇİ ALNACAKTIR. TALEBİMİZ TÜRKİYE İŞ KURUMUNDA 21.12.2011 TARİHİNDE İL DÜZEYİNDE İLAN EDİLMİŞ OLUP 10 GÜN İLANDA KALACATIR.

 

Başvurular Türkiye İş Kurumuna yapılacaktır. Türkiye İş Kurumuna kayıtlı olanlar talebimize başvuru yapmış sayılmaz. Kuruma kayıtlı olanların ilan edilen talebimize başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

Makinist  işçi alımı için başvuracak adaylarda;

1-Melek Yüksek Okulu Raylı Sistemler Makinistlik bölümü mezunu olmak ve 2010 yılı KPSS dan en az 60 puan alma şartı aranmaktadır.

2-Adaylar, ilan edilen müracaat tarihleri çakışan taleplerimizden sadece bir işyerine müracaat edebilecektir.

3-Nihai listede yer alacak adayların sözlü sınava katılmak için, TCDD web sitesinde yayınlanacak olan tarihler arasında, nüfus kayıt örneği, adli sicil kaydı (Cumhuriyet Savcılığından), tahsil, askerlik (terhis, tecil veya muaf), 1 adet resim, ikametgah ilmühaberi, KPSS sonuç belgelerinin tasdiksiz birer sureti ile İş Talep Bilgi Formunu (web sitesinde yayınlanacaktır.)  eksiksiz olarak doldurarak TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Gar/ANKARA adresine şahsen gelerek teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

4-Sözlü sınav tarihleri www.tcdd.gov.tr web sitemizde ilan edilecek ve Nihai listede yer alacak adayların adreslerine tebligat gönderilecektir.

5-Kuruluşumuzda görev alacak işçi personelin 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacak ve deneme süresi 4 ay dır.

6-Yapılacak sözlü sınavı sonucunda başarılı olan Makinist (Tren) İşçiliği sanat kolunda işe alınacak işçi personel adaylarından, ayrıntılı olarak tam teşekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden Görme Dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş), Renk Muayenesi (ishihora testi yapılmış), İşitme Odiyometri sonucu saf ses ortalaması fısıltıyı kaç metreden duyduğu belirtilmiş şekilde sağlık kurulu raporu istenecek ve Psikoteknik muayenesine tabi tutulacaktır. Bu raporlar Kuruluşumuz Sağlık Müdürlüklerince Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi uyarınca incelenecek, sağlık durumları uygun olmayan adayların ataması yapılmayacaktır.

7-Ataması yapılan adaylar, atandığı işyerinden en az 5 yıl çalışacak, bu süre içerisinde nakil isteyemeyecektir.

8-Ataması yapılan adaylar, vardiyalı olarak 24 saat esasına göre gece gündüz çalıştırılabilecektir.

9-Adayların çalışacağı işyerini mağdur duruma düşmemeleri için müracaat etmeden önce görmeleri gerekmektedir.

10-Ataması yapılıp, işe başlayan adaylar, 7 yıl içerisinde 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin II inci fıkrasına göre veya kendi isteğiyle ayrıldıklarında, eğitim, kurs ve staj programları süresince aldıkları ücretlerin ve meslekleri hakkında işveren tarafından verilen eğitim, kurs ve staj programlarına ait sürelerin günün, geçerli şartlara göre hesap edilecek maliyetinin ½ si tutarında Kuruluşumuza tazminat ödeyecektir.

TÜRKİYE İŞ KURUMUNDA 21.12.2011 TARİHİNDE İLANA ÇIKILAN TALEPLERİMİZ

İLİ

İLAN EDİLEN
İŞYERİ ADI   VE  SANAT KOLU

ALINACAK SANAT KOLU

ÜLKE DÜZEYİ İLAN

KPSS ŞARTI

İZMİR Ayvacık İstasyon Şefliği Tren Teşkil İşçiliği

1

KPSS ŞARTI YOK
Biçerova İstasyon Şefliği Tren Teşkil İşçiliği

1

KPSS ŞARTI YOK
Emiralem İstasyon Şefliği Tren Teşkil İşçiliği

1

KPSS ŞARTI YOK
Bayındır İstasyon Şefliği Tren Teşkil İşçiliği

1

2010 KPSS’den EN AZ 60 PUAN ALMAK
Sağlık istasyon Şefliği Tren Teşkil İşçiliği

1

2010 KPSS’den EN AZ 60 PUAN ALMAK
Selçuk Gar Şefliği Tren Teşkil İşçiliği

1

2010 KPSS’den EN AZ 60 PUAN ALMAK
Çamlık İstasyon Şefliği Tren Teşkil İşçiliği

2

2010 KPSS’den EN AZ 60 PUAN ALMAK

TOPLAM

 

8

  Gazellidere İstasyon Şefliği Tren Teşkil İşçiliği

1

2010 KPSS’den EN AZ 60 PUAN ALMAK

Mezitler İstasyon Şefliği Tren Teşkil İşçiliği

1

Nusrat Gar Şefliği Tren Teşkil İşçiliği

1

Sindirler İstasyon Şefliği Tren Teşkil İşçiliği

1

TOPLAM

 

4

DENİZLİ Bozkurt İstasyon Şefliği Tren Teşkil İşçiliği

2

2010 KPSS’den EN AZ 60 PUAN ALMAK

TOPLAM

 

2

SİVAS Çetinkaya Gar Müdürlüğü Tren Teşkil İşçiliği

1

KPSS ŞARTI YOK
Demirdağ Gar Müdürlüğü Tren Teşkil İşçiliği

1

KPSS ŞARTI YOK
Çetinkaya Gar Müdürlüğü Tren Teşkil İşçiliği

4

2010 KPSS’den EN AZ 60 PUAN ALMAK

Demirdağ Gar Müdürlüğü Tren Teşkil İşçiliği

7

Kangal İstasyon Şefliği Tren Teşkil İşçiliği

1

Subaşı İstasyon Şefliği Tren Teşkil İşçiliği

1

Demiriz İstasyon Şefliği Tren Teşkil İşçiliği

1

TOPLAM

 

16

ERZURUM Aşkale Gar Şefliği Tren Teşkil İşçiliği

1

2010 KPSS’den EN AZ 60 PUAN ALMAK

Ilıca İstasyon Şefliği Tren Teşkil İşçiliği

1

Köprüköy İstasyon Şefliği Tren Teşkil İşçiliği

1

Uzunahmet İstasyon Şefliği Tren Teşkil İşçiliği

1

TOPLAM

 

4

AMASYA Boğazköy İstasyon Şefliği Tren Teşkil İşçiliği

1

2010 KPSS’den EN AZ 60 PUAN ALMAK

Hacıbayram İstasyon Şefliği Tren Teşkil İşçiliği

1

Kızılca İstasyon Şefliği Tren Teşkil İşçiliği

2

Kızıloğlu İstasyon Şefliği Tren Teşkil İşçiliği

2

TOPLAM

 

6

ERZİNCAN Alp İstasyon Şefliği Tren Teşkil İşçiliği

2

2010 KPSS’den EN AZ 60 PUAN ALMAK

Bağıştaş İstasyon Şefliği Tren Teşkil İşçiliği

2

Demirkapı İstasyon Şefliği Tren Teşkil İşçiliği

2

Erbaş İstasyon Şefliği Tren Teşkil İşçiliği

2

Eriç İstasyon Şefliği Tren Teşkil İşçiliği

1

Kemah İstasyon Şefliği Tren Teşkil İşçiliği

2

Tanyeri İstasyon Şefliği Tren Teşkil İşçiliği

1

Çaltı (Kemaliye Çaltı) İst.Şf. Tren Teşkil İşçiliği

2

TOPLAM

14

KARS Kars Gar Müdürlüğü Tren Teşkil İşçiliği

3

2010 KPSS’den EN AZ 60 PUAN ALMAK

Akyaka İstasyon Şefliği Tren Teşkil İşçiliği

1

Benliahmet İstasyon Şefliği Tren Teşkil İşçiliği

1

Sarıkamış İstasyon Şefliği Tren Teşkil İşçiliği

1

Selim İstasyon Şefliği Tren Teşkil İşçiliği

2

Süngütaşı İstasyon Şefliği Tren Teşkil İşçiliği

1

Topdağı İstasyon Şefliği Tren Teşkil İşçiliği

1

TOPLAM

 

10

SAMSUN Havza Gar Şefliği Tren Teşkil İşçiliği

1

2010 KPSS’den EN AZ 60 PUAN ALMAK

Çukurbük İstasyon Şefliği Tren Teşkil İşçiliği

3

Ladik İstasyon Şefliği Tren Teşkil İşçiliği

1

Meşelidüz İstasyon Şefliği Tren Teşkil İşçiliği

1

TOPLAM

 

6

TOKAT Zile Gar Şefliği Tren Teşkil İşçiliği

1

2010 KPSS’den EN AZ 60 PUAN ALMAK

Artova İstasyon Şefliği Tren Teşkil İşçiliği

1

Güzelbeyli İstasyon Şefliği Tren Teşkil İşçiliği

1

Ulusulu İstasyon Şefliği Tren Teşkil İşçiliği

1

Yeşilyurt İstasyon Şefliği Tren Teşkil İşçiliği

1

TOPLAM

 

5

MALATYA Fırat İstasyon Şefliği Tren Teşkil İşçiliği

1

KPSS ŞARTI YOK

TOPLAM

 

1

VAN Özalp İstasyon Şf. Tren Teşkil İşçiliği

1

2010 KPSS’den EN AZ 60 PUAN ALMAK

TOPLAM

 

1

HATAY Sarıseki İstasyon Şefliği Tren Teşkil İşçiliği

2

2010 KPSS’den EN AZ 60 PUAN ALMAK

TOPLAM

 

2

KONYA Argıthan İstasyon Şefliği Tren Teşkil İşçiliği

1

KPSS ŞARTI YOK

TOPLAM

 

1

MARDİN Nusaybin Gar Şefliği Tren Teşkil İşçiliği

1

KPSS ŞARTI YOK

TOPLAM

 

1

GAZİANTEP Akçagöze İstasyon Şefliği Tren Teşkil İşçiliği

2

2010 KPSS’den EN AZ 60 PUAN ALMAK

Türkyurdu İstasyon Şefliği Tren Teşkil İşçiliği

1

TOPLAM

 

3

OSMANİYE Osmaniye Gar Şefliği Tren Teşkil İşçiliği

1

2010 KPSS’den EN AZ 60 PUAN ALMAK

TOPLAM

 

1

AFYONKARAHİSAR

Ekinova İstasyon Şefliği Tren Teşkil İşçiliği

1

2010 KPSS’den EN AZ 60 PUAN ALMAK

İhsaniye İstasyon Şefliği Tren Teşkil İşçiliği

1

Yıldırımkemal İstasyon Şefliği Tren Teşkil İşçiliği

1

Büyükçobanlar İstasyon Şefliği Tren Teşkil İşçiliği

1

Sultandağı İstasyon Şefliği Tren Teşkil İşçiliği

1

BURSA Gökçedağ İstasyon Şefliği Tren Teşkil İşçiliği

1

Piribeyler İstasyon Şefliği Tren Teşkil İşçiliği

1

TOPLAM

 

7

GENEL TOPLAM

92

ANKARA MEKANİK ATÖLYE MÜDÜRLÜĞÜNE 1 ADET, ALSANCAK MEKANİK ATÖLYE MÜDÜRLÜĞÜNE 1 ADET MEKANİK VASITA TESİS CİHAZ VE VİNÇ OPERATÖRÜ ALINACAKTIR. TALEBİMİZ TÜRKİYE İŞ KURUMUNDA 21.12.2011 TARİHİNDE YAYINLANMIŞ OLUP 10 GÜN İLANDA KALACAKTIR.

Başvurular Türkiye İş Kurumuna yapılacaktır. Türkiye İş Kurumuna kayıtlı olanlar talebimize başvuru yapmış sayılmaz. Kuruma kayıtlı olanların ilan edilen talebimize başvuru yapmaları gerekmektedir.

Mekanik Vasıta Tesis Cihaz ve Vinç Operatörlüğü için başvuracak adaylarda;

1-Melek Yüksek Okulu Raylı Sistemler Yol Teknolojisi bölümü mezunu olmak ve 2010 yılı KPSS dan en az 60 puan alma şartı aranmaktadır.

2-Adaylar, ilan edilen müracaat tarihleri çakışan taleplerimizden sadece bir işyerine müracaat edebilecektir.
3-Nihai listede yer alacak adayların sözlü sınava katılmak için, TCDD web sitesinde yayınlanacak olan tarihler arasında, nüfus kayıt örneği, adli sicil kaydı (Cumhuriyet Savcılığından), tahsil, askerlik (terhis, tecil veya muaf), 1 adet resim, ikametgâh ilmühaberi, KPSS sonuç belgelerinin tasdiksiz birer sureti ile İş Talep Bilgi Formunu (web sitesinde yayınlanacaktır.) eksiksiz olarak doldurarak TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Gar/ANKARA adresine şahsen gelerek teslim edecekler, belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.
4-Sözlü sınav tarihleri www.tcdd.gov.tr web sitemizde ilan edilecek ve Nihai listede yer alacak adayların adreslerine tebligat gönderilecektir.
5-Kuruluşumuzda görev alacak işçi personelin 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacak ve deneme süresi 4 ay dır.
6-Yapılacak sözlü sınavı sonucunda başarılı olan Mekanik Vasıta Tesis Cihaz ve Vinç Operatörü sanat kolunda işe alınacak işçi personel adaylarından, ayrıntılı olarak tam teşekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden Görme Dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş), Renk Muayenesi (ishihora testi yapılmış), İşitme Odiyometri sonucu saf ses ortalaması fısıltıyı kaç metreden duyduğu belirtilmiş şekilde sağlık kurulu raporu istenecek ve Psikoteknik muayenesine tabi tutulacaktır. Bu raporlar Kuruluşumuz Sağlık Müdürlüklerince Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi uyarınca incelenecek, sağlık durumları uygun olmayan adayların ataması yapılmayacaktır.
7-Ataması yapılan adaylar, atandığı işyerinden en az 5 yıl çalışacak, bu süre içerisinde nakil isteyemeyecektir.
8-Ataması yapılan adaylar, vardiyalı olarak 24 saat esasına göre gece gündüz çalıştırılabilecektir.
9-Adayların çalışacağı işyerini mağdur duruma düşmemeleri için müracaat etmeden önce görmeleri gerekmektedir.
10-Ataması yapılıp, işe başlayan adaylar, 7 yıl içerisinde 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin II inci fıkrasına göre veya kendi isteğiyle ayrıldıklarında, eğitim, kurs ve staj programları süresince aldıkları ücretlerin ve meslekleri hakkında işveren tarafından verilen eğitim, kurs ve staj programlarına ait sürelerin günün, geçerli şartlara göre hesap edilecek maliyetinin ½ si tutarında Kuruluşumuza tazminat ödeyecektir.

SİVAS İL SINIRLARINDAKİ İŞYERLERİNE 2 ADET ÖZÜRLÜ, 1 ADET ESKİ HÜKÜMLÜ, YOZGAT, KAYSERİ, BİTLİS İL SINIRLARINDAKİ İŞYERLERİNE  1 ’ er  ADET ÖZÜRLÜ İŞÇİ ALNACAKTIR. TALEBİMİZ TÜRKİYE İŞ KURUMUNDA 21.12.2011 TARİHİNDE İL DÜZEYİNDE İLAN EDİLMİŞ OLUP 10 GÜN İLANDA KALACATIR.

Başvurular Türkiye İş Kurumuna yapılacaktır. Türkiye İş Kurumuna kayıtlı olanlar talebimize başvuru yapmış sayılmaz. Kuruma kayıtlı olanların ilan edilen talebimize başvuru yapmaları gerekmektedir.

Özürlü işçi alımı için başvuracak adaylarda;

1-Yol Bakım Onarım İşçiliği sanat kolunda çalıştırılmak üzere işe alınacak özürlü işçilerde, yük ve yolcu taşımacılığının birlikte yapıldığı raylı sistemlerde yol bakım ve onarım işlerinde  en az 1 yıl  tecrübeli olmak şartı aranmaktadır. KPSS şartı bulunmamaktadır.

 

Adaylar çalışmalarını işyerinden alacakları SSK sicil numarası ile SSK işyeri sicil numarasının yazılı olduğu hizmet belgesi ve SSK hizmet dökümüyle belgeleyecektir.

 

2-Nihai listede yer alacak adaylar sözlü sınava katılmak için, TCDD web sitesinde yayınlanacak olan tarihler arasında yukarıda istenilen belgelerle birlikte;

Nüfus kayıt örneği,

Adli sicil kaydı (Cumhuriyet Savcılığından),

Tahsil,

Askerlik (terhis, tecil veya muaf) belgesi,

1 adet resim,

İkametgah ilmühaberi,

Özürlü raporu, (özürlü raporu vermeye yetkili hastanelerden alınmış olacaktır.)

İş Talep Bilgi Formunu (web sitesinde yayınlanacaktır.) eksiksiz olarak doldurarak TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Gar/ANKARA adresine şahsen gelerek teslim edecekler, belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

4- Noter huzurunda kura çekimi ve sözlü sınavı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Gar/ANKARA adresinde 18.01.2012 tarihinde yapılacak olup, nihai listede yer alacak adayların adreslerine iadeli taahhütlü posta ile tebligat gönderilecektir.

5-Kuruluşumuzda görev alacak özürlü işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacak ve deneme süresi 4 ay dır. 

Eski Hükümlü işçi alımı için başvuracak adaylarda;

1-Yol Bakım Onarım İşçiliği sanat kolunda çalıştırılmak üzere işe alınacak eski hükümlü işçilerde, yük ve yolcu taşımacılığının birlikte yapıldığı raylı sistemlerde yol bakım ve onarım işlerinde  en az 1 yıl  tecrübeli olmak şartı aranmaktadır. KPSS şartı bulunmamaktadır.

 

Adaylar çalışmalarını işyerinden alacakları yazı, SSK sicil numarası ile SSK işyeri sicil numarasının yazılı olduğu hizmet belgesi ve SSK hizmet dökümüyle belgeleyecektir.

 

2- Nihai listede yer alacak adaylar sözlü sınava katılmak için, TCDD web sitesinde yayınlanacak olan tarihler arasında yukarıda istenilen belgelerle birlikte;

Nüfus kayıt örneği,

Adli sicil kaydı (Cumhuriyet Savcılığından),

Tahsil,

Askerlik (terhis, tecil veya muaf) belgesi,

1 adet resim,

İkametgah ilmühaberi,

Eski Hükümlü Belgesi (Cumhuriyet Savcılığından) ve  Mahkeme kararı,

İş Talep Bilgi Formunu (web sitesinde yayınlanacaktır.) eksiksiz olarak doldurarak TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Gar/ANKARA adresine şahsen gelerek teslim edecekler, belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

 

3- Noter huzurunda kura çekimi ve sözlü sınavı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Gar/ANKARA adresinde 18.01.2012 tarihinde yapılacak olup, nihai listede yer alacak adayların adreslerine iadeli taahhütlü posta ile tebligat gönderilecektir.

 

4- Kuruluşumuzda görev alacak eski hükümlü işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacak ve deneme süresi 4 ay dır.

 

5- Sözlü sınavını kazanan eski hükümlü adaylardan, tam teşekküllü devlet    hastaneleri   veya    resmi   üniversite hastanelerinin herhangi birinden Sağlık Kurulu Raporu  istenecektir.

Sağlık kurulu raporunda ;

Görme Dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş),

Renk Muayenesi (ishihora testi yapılmış),

İşitme   muayenesi yapılmış   ( Odiyometri   sonucu   saf   ses  ortalaması fısıltıyı kaç metreden duyduğu belirtilmiş olacaktır.)

Alınan sağlık kurulu raporu, Bölge Sağlık Müdürlüklerince Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi uyarınca incelenecek, sağlık durumları uygun olmayan adayların atamaları yapılmayacaktır.

Reklamlar