Demiryolunun özelleştirilmesine karşı BTSden eylemDemiryolunun özelleştirilmesine karşı BTSden eylem :BTS, Avrupa Demiryolu Çalışanları Eylem Günü’nde TCDD Genel Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
Avrupa Taşımacılık Çalışanları Federasyonu(ETF) tarafından Avrupa Demiryolu Çalışanları Eylem Günü olarak belirlenen 9 Ekim’de “Demiryollarında ayrıştırmaya ve parçalamaya hayır” ve “Nitelikli kamu taşımacılığı için demiryolunun özelleştirilmesine hayır” başlığıyla Avrupa’nın birçok kentinde eylemler yapıldı. Türkiye’de de Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) üyeleri TCDD önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasında demiryolu yolcu ve yük taşımacılığının ayrıştırılma ve özelleştirilmesinin sermayedarlara pay aktarma çalışması olduğu ifade edildi. BTS, demiryolu taşımacılığının özelleştirilmesi şunlara yol açacağını söyledi:
Ulaşım hizmetleri niteliksizleşecek.
Tren trafiği emniyeti zafiyete uğrayacak.
Ulaşımda kamu yararı değil kar esaslı işletmeye geçilecek.
Çalışan sayısı azalacak.
Aracı ve taşeron şirketler artacak.
Belirsiz ve güvencesiz iş oranı artacak.
Sözleşmeli çalışan sayısı artacak.
İş yükü ve baskısı artacak.
Esnek çalışma saatleri ve fazla mesai artacak.
Özelleştirmelerin demiryolu taşımacılığı üzerindeki etkisini vurguladıktan sonra Avrupa Taşımacılık Çalışanları Federasyonu bileşenleri olarak özelleştirmelere karşı taleplerini sıraladı:
Avrupa Demiryolu yolcu taşımacılığı hizmetlerinin özelleştirilmesi önerisi reddedilmelidir.
Altyapı ve seyrüseferin ayrı ayrı değerlendirilmek suretiyle demiryolunun daha fazla parçalanması engellenmelidir.
Yurttaşların ve ülkelerin özel ihtiyaçları göz önünde bulundurarak kamu taşımacılığı hizmetleri en iyi şekilde örgütlenmelidir.
Demiryolu çalışanlarının gereksinimleri güvenlik, güvence, iyi işleyen ve nitelikli demiryolu hizmetinin ön koşulu olduğu için hak ve koşullarının her zaman korunması sağlanmalıdır.
Özelleştirme ve parçalama politikalardan vazgeçilmelidir.
Demiryolu hizmetlerinin kamu hizmeti olduğu hatırlanmalıdır.

Ücretsiz haber bülteni

Hergün e-postanıza gelsin!İlk yorum yapan olun

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.