Bozüyük Lojistik Köy Projesi için danıştay durdurma kararı verdiBozüyük Lojistik Köy Projesi için danıştay durdurma kararı verdi :Danıştay 6. Dairesi, Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 2012 yılı yatırım planında bulunan ve Gündüzbey mevkisinde yapımına başlanan lojistik merkezi için durdurma kararı verdi.
Alınan bilgiye göre, lojistik merkezin yapılacağı alanın maliklerinden iş adamı İmdat Kılavuz, Gündüzbey mevkisindeki kamulaştırılan alanın, Bakanlar Kurulu kararında acele kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazların açıkça belirtilmediği, 370 bin metrekare büyüklüğündeki taşınmazın, bir bütün halinde kamulaştırılması yönünde karar alındığı, kamulaştırma işlemine konu edilen yerlerin mutlak tarım arazisi olduğu ve halihazırda sulu tarım yapılmakta olduğu, mevcut alanda aynı faydayı sağlayabilecek birçok alternatif yerin bulunduğu, acele kamulaştırma prosedürünün uygulanmasını gerektirecek “acelelik” halinin bulunmadığı iddialarıyla, Bakanlar Kurulu kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Danıştay 6. Dairesine dava açtı.
Danıştay, davaya ilişkin kararında, 2012 yılı yatırım programında yer alan Bozüyük Lojistik Merkezi Projesi kapsamında ihtiyaç duyulan taşınmazlara yönelik kamulaştırma işlemlerinin hangi gerekçelerle, 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 27’nci maddesi uyarınca acele kamulaştırma usulü uygulaması suretiyle gerçekleştirildiği konusunda yeterince açıklamaya yer verilmediği, lojistik merkezi kurulacak olmasının tek başına acele kamulaştırma yapılması için yeterli olmadığı, bununla birlikte Bakanlar Kurulu kararında acele kamulaştırma prosedürünün uygulanması için gerekli olağanüstü durumların ve bu yönteme başvurulması için amaçlanan kamu yararının somut olarak ortaya konulmadığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı düşüncesinde olduğunu bildirdi.
Danıştay, açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı kanunun 27/2 maddesinde öngörülen şartlar birlikte gerçekleştiğinden, dava konusu işlemlerin yürütmesinin durdurulmasına oy birliği ile karar verildiğini belirtti.
Bozuyuk Lojistik Koy Projesi icin danistay durdurma karari verdi

Reklamlarİlk yorum yapan olun

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.