İhale İlanı : Toprak İşleri , Sanat Yapıları, Üstyapı, Köprü ve Çeşitli İşler Yaptırılacaktır

Toprak İşleri , Sanat Yapıları, Üstyapı, Köprü ve Çeşitli İşler Yaptırılacaktır
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-1.BÖLGE İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Halkalı Gümrük İdaresi Bağlantı Yolu (Deplase Edilecek Yol ve Kavşak Dahil) Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı, Köprü ve Çeşitli İşler yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2014/78024
1-İdarenin
a) Adresi : Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170 34408 Hasdal KAĞITHANE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2123121700 – 2123127412
c) Elektronik Posta Adresi : bol01@kgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen cins ve miktarlardaki toprak işleri, sanat yapıları, üstyapı, köprü ve çeşitli işlerin yapım işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : D 569 Karayolu Km:7+000 – 11+065, 140 Arası Kesim ile Gümrük Bağlantı Yolu Km:0+000 – 2+969, 637 Arası Kesim / İSTANBUL
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 400 (dört yüz) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü(İhaleler Başmühendisliği) 2.Kat Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. 34408 – Kağıthane/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 11.08.2014 – 10:00ihale_dokumani_2014_78024
Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Armin
sohbet

İlk yorum yapan olun

Yorumlar