Antalyaya İki YHT HattıAntalyaya İki YHT Hattı :Eskişehir-Antalya, Antalya-Kayseri, Erzincan-Erzurum-Kars ve Kırıkkale-Samsun arasında hızlı tren hattı için çalışmalar başlıyor.

Türkiye’nin dört bir yanına yeni hızlı trenler geliyor. Birçok şehri ilgilendiren çalışmalar hızlanacak.

YHT ile ilgili kesin proje çalışmalarından birisi Eskişehir’den başlanacak. Eskişehir-Kütahya-Afyonkarahisar-Antalya hattı faaliyete geçtiği zaman turizm açısından stratejik bir hızlı tren hattına kavuşulmuş olunacak. Bu hatla Türkiye’nin en büyük turizm şehirlerinden Antalya; İstanbul ve Bursa’ya da bağlanmış olacak. 423 kilometre uzunluğunda olacak hatta trenler, maksimum 250 kilometre hızda gidecek. Proje için 9 milyar 180 milyon liranın ayrıldığı belirtiliyor. 2014 yılında proje için ÇED onayı alınan Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri hızlı tren hattı için de proje çalışmalarına başlanılıyor. Proje için 5 milyar lira kaynak ayrıldığı belirtiliyor.

Başka bir projede ise Erzincan-Erzurum-Kars hızlı treni bulunuyor. Kars- Bakü-Tiflis demiryolu hattına bağlanması beklenen proje ile 710 kilometre demiryolu ağı örülecek.

Karadeniz Bölgesi’nde de Kırıkkale-Çorum-Samsun hattında kesin proje çalışmalarının bu yıl başlaması hedefleniyor. Hattın 279 kilometre uzunluğunda olacağı belirtilirken, mühendislik ve uygulama projesi konusunda 10 milyar liralık bütçe ayrıldığı belirtildi. Hem ticarete hem de ihracatta kolaylık sağlayacak projenin yapımına 5 milyar liranın üstünde para harcanacağı belirtiliyor. Yerköy-Aksaray-Ulukışla ve Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren projelerinde ise proje çalışmalarına bu yıl içinde başlanılıyor. Her iki hat için toplam 12 milyar TL ayrıldığı öğrenildi.

Ankara hızlı trenin de başkenti olacak!

Hükümet, vatandaşların kolay ve hızlı bir şekilde havalimanlarına ulaşmasını sağlamak için raylı sistemleri devreye sokacak. Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi’ne göre Türkiye adeta tekrar demir ağlarla örütülecek. Buna göre metropoller ve turizm kentleri başta olmak üzere önemli havalimanlarının bulundukları yerleşimlerle erişilebilirliğini artırmak için raylı sistem bağlantıları kurulacak ve güçlendirilecek.

Uygun görülen uluslararası havalimanlarının yüksek hızlı tren sistemiyle bağlantı kurmaları sağlanacak.

İstanbul-Antalya ulaşım koridoru boyunca metropolleri ve metropollerin çevresindeki illeri turizm niteliği öne çıkan iller ile bağlayan yüksek standartlı demiryolu hatları kurulacak.

Kuzeydoğu-güneydoğu aksı boyunca demiryolu bağlantıları güçlendirilecek. Ankara’nın hızlı tren merkezi olması sağlanacak, metropoller arası hızlı tren bağlantıları sağlanacak.

Doğu-batı (Kars-Erzurum-Sivas-Ankara-İstanbul-Edirne) ve kuzey-güney (SamsunAntalya, Samsun-Mersin-İskenderun, İstanbul-Antalya) ulaşım koridorları boyunca, metropoller ve turizm niteliği öne çıkan iller yüksek standartlı demiryolu hatlarıyla birbirine entegre edilecek.

Kuzey güney hattı da geliştirilecek

Plan kapsamında doğu-batı yönünde gelişmiş olan ulaştırma altyapısının kuzey-güney aksları boyunca da geliştirilmesi sağlanacak, düşük gelirli bölgelerin limanlara, metropollere ve turizm bölgelerine olan bağlantıları güçlendirilecek.

Ankara üzerinden Samsun-Artvin hattı boyunca, yine Ankara üzerinden Sivas Erzurum-Van hattı ve Adana-Gaziantep-Şanlıurfa-Şırnak hattı boyunca belirlenmiş olan gelişme koridorlarıyla ülkenin doğu-batı entegrasyonunun artırılması, dış ülkelerle başta mal akımları olmak üzere ilişkilerin güçlendirilmesi sağlanacak.

Özellikle Doğu ve Güneydoğu Bölgelerindeki yerleşimlerin uluslararası ticaret imkanları geliştirilecek.

Limanlarda yeni dönem

Trabzon-Diyarbakır, Van-Trabzon, Samsun-Mersin, Samsun-Antalya gibi kuzey güney aksları boyunca bu aksta yer alan illerin limanlara erişimi artırılacak, iç pazarda bütünleşme sağlanacak, dış ekonomik coğrafyayla entegrasyon güçlendirilecek.

Çandarlı ve Filyos gibi limanlar başta olmak üzere önemli limanların ulusal ulaştırma ağına entegre edilmesi sağlanacak.

Limanların öncelikle etki alanları içerisindeki demiryolları ile olmak üzere ulusal ulaşım ağlarına entegrasyonu kuvvetlendirilecek. Özellikle iç kesimlerdeki yeni sanayi merkezlerinin ve önemli metropollerin limanlarla hızlı, verimli ve hesaplı yük taşımacılığına imkan veren demiryollarına kavuşması sağlanacak.

Yurtiçi taşımacılıkta denizyolu ulaşımının kullanımı artırılacak, uygun akarsu ve göllerde (tabii ve baraj gölü) taşımacılık desteklenecek; iç sularda ulaştırmayla bağlantılı yerel üretim ve hizmet sektörleri özendirilecek.

Reklamlar