TCDD neden yeni personel alamadıTCDD neden yeni personel alamadı :KİT’lerin nasıl personel alacağı, 2015 yılı Yatırım ve Finansman Kararnamesinde düzenlenmiştir.

TCDD başta olmak üzere tüm KİT’lerin nasıl personel alacağı, 2015 yılına yönelik Yatırım ve Finansman Kararnamesi ile düzenlenmiştir.

GENEL İZİN

Kararnamenin 4. maddesine göre, her bir KİT 2014 yılında ayrılan eleman sayısının en fazla %75’ine kadar personeli açıktan ve/veya naklen alabilir. Bu konuda kamu teşebbüsünün yönetim kurulu yetkilidir, Hazine dahil olmak üzere başka bir yerden izin almaya gerek yoktur.

İstisna -1: Ancak, Hazine Müsteşarlığının sermaye aktarımı yapması öngördüğü KİT’ler ve bağlı ortaklıkları için, Hazine Müsteşarlığından izin almak gerekmektedir.
Sermaye aktarımı yapılacak KİT’ler ve bağlı ortaklıkları, Tebliğ’de şu şekilde belirtilmiştir: TCDD, TİGEM, TTK, MKEK, ESK, ÇAYKUR ve TEMSAN, TÜDEMSAŞ, TÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ, TCDD Taşımacılık A.Ş.

Bu istisnaya göre, TCDD’nin geçen yıl ayrılan personelin yüzde 75’i kadar personel alabilmesi için Hazine’den izin alması gerekmektedir.

İstisna-2: Gemi trafik hizmetleri sisteminde görev yapacak kılavuz kaptan, gemi adamı ve deniz trafik operatörü ile hava trafik hizmetlerine ilişkin ARFF memuru (hava alanı kurtarma ve yangınla mücadele memuru) atamalarına yönelik talepler söz konusu personelin sadece talep edilen ilgili alanda istihdam edilmesi kaydıyla, yüzde 75’lik sınırlamaya tabi değildir. Bu talepleri Hazine Müsteşarlığı ayrıca değerlendirilir.

İstisna -3:Kendisine genel aydınlatma bedellerinin tespitine yönelik denetim ve kontrol görevi verilen kamu teşebbüsleri, sadece bu alanda istihdam etmek kaydıyla, konu hakkında yeterli bilgi ve deneyime sahip teknik personeli, toplamda 100 kişiyi aşmayacak şekilde alabilir. Bu alım da, yüzde 75’lik sınırlamaya tabi değildir.

KİT’LER EMEKLİ PERSONEL ALIMI YAPABİLİR Mİ?

Kararnameye göre,
– Ataması müşterek kararname ile yapılan görevlere ve bu görevlere eş düzeydeki pozisyonlara atananlar,
– özel kanunlarda belirtilenler ve
– sivil havacılık sektöründe faaliyet gösteren kamu teşebbüslerinde istihdam edilecek uçucu personel hariç,
2015 yılında emekli yeni personel istihdamı yapılmayacaktır.

2014 YILINDA SÜRECİ BAŞLAMIŞ PERSONEL ALIMLARI

2013 veya 2014 yılında gerekli izinleri alınarak başlanan atama süreçleri için 2015 yılında ilave bir izne ihtiyaç yok.

1 YIL İÇİNDE BOŞALAN KADROLAR

2014 ve 2015 yıllarında açıktan atama yoluyla ilk defa işe alman personele ait kadroların ölüm, istifa veya kurum dışı açıktan ve/veya naklen atama sebebiyle personelin işe başlama tarihinden itibaren bir yıl içinde boşalması halinde, kamu teşebbüslerinin 2015 yılında herhangi bir izne ihtiyaç duymaksızın bu personel yerine yeni personel alma hakkı saklıdır.

GENEL İZİN DIŞINDA İLAVE ATAMALAR

Yeni bir birim kurulması, Ar-Ge faaliyetleri gibi bazı istisnai durumlarda talepler ÖİB veya Hazine Müsteşarlığına, oradan da DPB’ye gönderilecektir. DPB onay verirse personel alınabilecektir. Bu fıkra kapsamında ilaveten atanacak personel sayısı, 2014 yılında ayrılan personel sayısının %25’ini geçemez.

KİT’LERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ve İŞÇİ ALIM SÜRECİ

KİT’lere sözleşmeli personel alımı ÖSYM tarafından yürütülen merkezi KPSS yerleştirmesi, işçi alımı ise İŞKUR aracılığıyla yapılır.

İstisna:
1- DHMİ’ye Stajyer Hava Trafik Kontrolörü, Asistan Hava Trafik Kontrolörü ve Stajyer AIM Memuru pozisyonlarına yapılacak atamalarda,
2- Savunma sanayii alanında faaliyet gösteren teşebbüslerde AR-GE birimlerinde istihdam edilecek mühendis pozisyonlarına yapılacak atamalarda ve
3- Bağlı ortaklıkların Milli Tren Projesinde ve yapımında görev alacak mühendis pozisyonlarına yapılacak atamalarda,
KPSS aranmakta ancak merkezi yerleştirme uygulanmamaktadır. Bu üç istisna için, açıklanan kontenjanın 20 katında fazla olmamak üzere adaylar yazılı sınava alınmaktadır. Çağrılan adaylar arasından seçme işlemi ilgili teşebbüsçe 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesine göre gerçekleştirilir.

İŞKUR ARACILIĞIYAL GARANTİ İŞ KURSU

Kararnamenin 7. maddesinin 4. fıkrası şu şekildedir:

“Kamu teşebbüsleri, 2015-2017 döneminde, Türkiye İş Kurumu ve kamu teşebbüsünün karşılıklı mutabakatı olması halinde, Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenecek istihdam garantili eğitimler vasıtasıyla personel temin edebilirler. Bu şekilde yapılacak atamalar öncelikle 4 üncü ve 5 inci maddelerin birinci fıkraları kapsamında doğan kontenjandan, bunun yeterli olmaması halinde ise izleyen yıllar kontenjanlarından mahsuben gerçekleştirilir.

Ücretsiz haber bülteni

Hergün e-postanıza gelsin!İlk yorum yapan olun

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.